People Kısayolunun Kaldırılması


Windows 10 1709 kodlu sonbahar güncelleştirmesi içerisinde yer alan People uygulaması ile birlikte, uygulama ve kontaklara hızlı ulaşım sağlanabilmesi için kullanılan bir taskbar kısayolu bulunmaktadır. Bu kısayola People uygulaması kaldırıldıktan sonra ayrıca müdahale edilmeli ve taskbardan kaldırılmalıdır.

Taskbardan bu ikonun kaldırılabilmesi için SCCM / MDT Task Sequence içerisinde öncelikle default kullanıcının politika ağacı import edilmeli, taskband içerisinden ilgili ikon kaldırılmalı ve default kullanıcı profilinin ağacının kaydedilmesi gereklidir.

screenshot

Task sequence içerisine eklenebilecek olan komut ise şu şekildedir:

"REG LOAD HKU\DU C:\Users\Default\NTUSER.DAT"

"reg add HKU\DU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\People /v PeopleBand /t REG_DWORD /d "0" /f"

"REG UNLOAD HKU\DU"

Skip to main content