Adım Adım İşletim Sistemi İmaj Hazırlanması – 6 – Internet Explorer Enterprise Mode


Bir kaç yazıdan oluşan bu yazı serisinde kurumsal bir Windows 10 işletim sistemi imajı hazırlamak için gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve bu işlemlerin ne şekilde yapılabileceği detaylandırılmaktadır. Buna göre yazı dizisi içerisinde şu bölümler yer almaktadır:

 1. Sysprep Audit Mode
 2. Office 365 ProPlus Yüklenmesi
 3. Universal Windows Platform Uygulamaları Yönetimi
 4. Cloud Content Policy
 5. Microsoft Edge Policy
 6. Internet Explorer Enterprise Mode
 7. Başlat Menüsünün Yönetilmesi
 8. Varsayılan Uygulamaların Ayarlanması
 9. Features on Demand Kullanımı
 10. Sysprep – Generalize İşlemi
 11. VHDx – Wim Dönüşümü

Windows 10 işletim sistemi içerisinde iki ayrı web tarayıcısı bulunmaktadır. Bu tarayıcılardan biri modern web standartlarında daha performanslı gezinme sağlamak üzere geliştirilen yeni nesil Edge tarayıcısı, diğeri ise geçmişten gelen web uygulamalarının sorunsuz kullanılabilir olması için bulunan Internet Explorer 11 tarayıcısıdır.

Enterprise mode for Internet Explorer özelliği ile web tarayıcısı, farklı uygulamalara giderken farklı doküman ve tarayıcı modlarını kullanabilmektedir. Enterprise mode; içerisinde web uygulamaları ve tarayıcı modlarının bulunduğu bir xml dosyasının oluşturularak istemcilere dağıtılması, ve istemcilerin de ilgili xml dosyasını işleyerek web sitelerini belirlendiği şekilde görüntülemesi esasına dayanır.

site list manager

Enterprise Mode konfigürasyonu sırasında kullanılacak XML dosyası, enterprise mode site list manager isimli araç kullanılarak oluşturulmaktadır. Enterprise mode site list manager uygulaması buradan indirilebilir. Site list manager uygulaması çalıştırıldığında bir xml dosyası oluşturma aracı çalıştırılacaktır. Add new website görevi ile oluşturulan XML dosyasına yeni web site bilgileri girilebilir. XML içerisine bir URL eklendiğinde bu URL’in tüm alt klasörleri tanımlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse http://blogs.technet.microsoft.com/wintr adresinin girişi yapıldığında http://blogs.technet.microsoft.com adresi için ayrı, /wintr alt klasörü için ayrı bir girdi oluşturulmaktaıdr. Her bir satır için ayrı bir doküman / tarayıcı modu tanımlanabilir ve sitenin Internet Explorer’da açılması için bir onay kutucuğu tanımlanmaktadır. Internet explorer’da açılması kutucuğunun işaretlendiği siteler Edge tarayıcı ile açıldığında otomatik olarak Internet Explorer’a yönlendirme yapılacaktır.

Site List Manager

XML dosyasına eklenecek site ve bu sitelerin açılacağı doküman / tarayıcı modu tanımlandıktan sonra file menüsünden save to XML seçeneği ile XML site listesi oluşturulabilir.

Site List Manager

Üretilen XML dosyası istenirse network üzerinden dağıtılabilir, istenirse istemciler üzerine kopyalanarak yaygınlaştırılabilir.

Enterprise Mode Policy

Site listesi oluşturulduktan sonra Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer bölümünde yer alan “Use the Enterprise Mode IE website list” politikası kullanılarak konfigüre edilebilir. Bu konfigürasyon ile birilkte XML dosyası istemciler üzerine kopyalanır ve Internet Explorer açılışında bu XML işlenmeye başlar.

Enterprise Mode Policy

Oluşturulan site XML dosyası içerisinde kural sürüm kontrolü yapılmaktadır. Buna göre istemciler üzerlerinde yer alan XML dosyası içerisindeki kural, politikada tanımlanan xml içerisindeki kurallardan daha yüksek veya eşit ise bir değişiklik yapılmaz, ancak politikada belirlenen XML içerisindeki kural sürümü istemciler üzerindeki dosya sürümünden daha üst bir sürüm ise bu durumda istemciler üzerindeki XML dosyası güncellenecektir. İstemciler üzerindeki Internet Explorer 11 ise güncellenen XML dosyasını kullanmaya başlayacaktır.

IE 11

Örnekte oluşturulan XML dosyasında yer alan girişe göre http://blogs.technet.microsoft.com/wintr adresine gidildiğinde internet explorer 11, tanımlandığı üzere Internet Explorer 8 Enterprise mode ile çalışmaya başlayacaktır.

Skip to main content