Windows 10 Başlat Menüsünün Kısmi Olarak Kilitlenmesi


 

Windows 10 için yayınlanan 1511 kodlu Kasım 2015 yükseltmesi ile birlikte, başlat menüsü yönetiminde yeni bir dönem başladı. Bu sürümle birlikte gelen özelliklerden biri başlat menüsünün kısmi olarak yönetilmesi. Buna göre başlat menüsünün belirli alanları BT tarafından yönetiliyorken diğer bölümlerine kullanıcılar da kendi istekleri doğrultusunda uygulama ekleyebiliyorlar.

Start Menu

Başlat menüsünün kısmi kilitlenebilmesi işlemi için öncelikle BT tarafından yönetilecek arayüzü oluşturuyoruz. Burada istediğimiz uygulamaları kurmak, kısayollarını başlat menüsüne almak ve burada istenilen gruplamayı yapmak takip edilmesi gereken adımlar. Arayüz hazırlandıktan sonra ise yönetici yetkileriyle açılmış bir PowerShell ekranında “Export-StartLayout –Path c:\test\start.xml” gibi bir komut ile mevcut arayüz ayarlarını xml dosyası olarak export ediyoruz.

Export ettiğimiz xml dosyası; ekranda mevcut olan grupları ve gruplar içerisindeki uygulama linklerini bulunduruyor. Bu XML dosyasını “Import-StartLayout” PowerShell komutu ile çağırmamız durumunda başlat menüsü bu ayarları alacak ancak kullanıcı tamamen değiştirebilir durumda olacaktır. XML dosyasının bu halinde GPO ile dağıtılması durumunda ise başlat menüsü tamamen kilitlenecek ve kullanıcı herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

XML Dosyası

Kısmi kilitleme için ise oluşturulan XML dosyası içerisinde yer alan DefaultLayoutOverride bölümüne LayoutCustomizationRestrictionType=”OnlySpecifiedGroups” satırını ekliyoruz. Bu işlemin ardından XML içerisindeki görünüm şu şekile geliyor:

<DefaultLayoutOverride LayoutCustomizationRestrictionType=”OnlySpecifiedGroups”>

Yönetilen Başlat Menüsü

XML’dosyasında yapılan bu değişikliklerden sonr a ilgili GPO ile xml dosyası uygulandığında başlat menüsünde tanımlanmış alanların yanında kilit işareti çıkacaktır. Son kullanıcılar ise başlat menüsüne sabitlemek istedikleri objeleri başlat menüsündeki diğer alanları kullanarak sabitleyebilir.

 

Skip to main content