Užitečné klávesové zkratky pro Windows 8


V tomto clánku najdete prehled nejbežnejších klávesových zkratek, které mužete ve Windows 8 využívat.

 

Ovládací tlacítka

 Win + C

 Zobrazí ovládací tlacítka (a také datum, cas, stav napájení a síte).

 Win + F

 Umožnuje prohledávat soubory.

 Win + W

 Umožnuje prohledávat nastavení.

 Win + Q

 Umožnuje prohledávat spuštenou aplikaci (pokud to aplikace umožnuje).

 Psaní na úvodní obrazovce

 Hledá aplikace.

 Win + H

 Otevre ovládací tlacítko Sdílet.

 Win + I

 Otevre ovládací tlacítko Nastavení (plus umožnuje prístup k nastavení úvodní obrazovky/konkrétní aplikace a nápovede).

 Win + K

 Otevre ovládací tlacítko Zarízení.

 

Nové rozhraní Windows 8

 Win

 Zobrazí úvodní obrazovku nebo naposledy používanou aplikaci (mackáním se prepíná).

 Win + Tab

(uvolnete Tab, opakujte)

 Spustí další aplikaci (rotuje Windows 8 aplikacemi, plocha se chová jako jedna aplikace).

 Win + Tab (uvolnete Tab, opakujte), Delete

 Zavre aplikaci na pozadí.

 Win + Z

 Zobrazí príkazy aplikace.

 Alt + F4

 Zavre aktivní aplikaci.

 Ctrl + Alt + Del

 Umožnuje pristupovat k príkazum a nástrojum: uzamknout, prepnout uživatele, odhlásit se, zmenit heslo, Správce úloh, Usnadnení prístupu a možnostem vypnutí pocítace.

 Win + . (vyžaduje rozlišení 1366 x 768 ci vyšší)

 Prichytí aplikaci napravo. Presune oddelovac napravo. (Plocha se chová jako jedna aplikace.)

 Win + Shift + .

 Prichytí aplikaci nalevo. Presune oddelovac nalevo. (Plocha se chová jako jedna aplikace.)

 Ctrl + -

 Oddálí (zmenší) úvodní obrazovku.

 Ctrl + =

 Zobrazí úvodní obrazovku v puvodní velikosti.

 Šipky, mezerník, Tab

 Presouvá mezi aktivními dlaždicemi, vybírá je, mení fokus.

 Page Down

 Posouvá dlaždice úvodní obrazovky doleva.

 Page Up

 Posouvá dlaždice úvodní obrazovky doprava.

 

Práce s plochou

 Win + D

 Zobrazí plochu.

 Win + E

 Spustí Pruzkumník souboru.

 Win + I

 Zobrazí ovládací tlacítko Nastavení (plus príkazy Ovládací panely, Prizpusobení, Informace o pocítaci a Nápoveda (týkající se plochy).

 Win + R

 Otevre aplikaci Spustit.

 Win + X

 Zobrazí seznam užitecných príkazu pro správu pocítace

 Win + T

 Prochází spuštenými aplikacemi na ploše.

 Alt + Tab

(uvolnete Tab, opakujte)

 Otevre další aplikaci (rotuje mezi aplikacemi, každá aplikace spuštená na ploše má své zastoupení).

 Alt + 1 až 9

 Spustí aplikace pripnuté na hlavním panelu.

 

Práce s Internet Explorerem

 Ctrl + Tab

 Prochází spuštenými záložkami.

 Ctrl + Shift + P

 Spustí procházení se službou InPrivate.

 Ctrl + T

 Otevre novou záložku.

 Ctrl + F4

 Zavre aktivní záložku.

 Backspace

 Prejde zpet na predchozí webovou stránku.

 Shift +  Backspace

 Prejde dopredu na predchozí webovou stránku.

 Tab

Shift + Tab

Enter

 Prochází dopredu položkami na webové stránce.

 Prochází zpet.

 Aktivuje vybranou položku.

 Ctrl + P

 Vytiskne stránku.

 

Další užitecné zkratky

 Win + P

 Zobrazí možnosti pro zobrazení na druhém monitoru.

 Win + L

 Zamkne pocítac.

 Win + ,

 Zobrazí náhled plochy

 Win + O

 Otácení zamykací obrazovky (pokud to pocítac umožnuje)

 Win + U

 Centrum usnadnení prístupu.

 Win + Enter

 Spustí program Predcítání.

 Win + =

 Zvetšení pomocí lupy.

 Win + -

 Zmenšení, když je lupa zapnutá.

 Win + V

 Prochází oznámeními.

 Win + Shift + V

 Prochází oznámeními opacným smerem.

Comments (0)

Skip to main content