Hotmail nově umožňuje vytváření aliasů


Hotmail pro Vás pripravil novou funkci, která zvyšuje produktivitu pri práci s dorucenou poštou a která také napomáhá chránit Vaší online identitu. Jedná se o možnost vytvorení tzv. aliasu – alternativních emailu.

K cemu alias slouží?

Predstavte si, že napríklad hledáte nové auto ci bydlení. Na trhu existuje spousta webových stránek, které vám budou automaticky zasílat na email cenové nabídky, novinky atd. Behem hledání Vám budou tyto zprávy užitecné, ale jakmile s hledáním skoncíte, stane se z nich nevyžádaná pošta, kterou muže být obtížné zastavit. Použitím aliasu na techto stránkách namísto své hlavní adresy, se tomu mužete vyhnout. Pokud pak alias odstraníte, tyto nevyžádané zprávy se do Vaší schránky již nedostanou.

Hotmail poskytuje i další nástroje k filtrování dorucené pošty (napr. technologii SmartScreen, funkci Uklidit ci Adresy se znaménkem plus ), nicméne obcas nastane situace, kdy nechcete dávat na odiv svou hlavní emailovou adresu. K tomu poslouží práve alias, který Vám umožní vytvorit si adresu zcela odlišnou, kterou pak využijete k prijímání pošty do Vaší hlavní schránky.

Jak si alias vytvorit?

Behem jednoho roku si lze vytvorit až 5 aliasu, celkový maximální pocet je pak omezen na 15 aliasu.

Vytvorení aliasu (1): V sekci Dorucená pošta v levém navigacním panelu kliknete na ikonu ozubeného kola u položky Dorucená

Vytvorení aliasu (1): V sekci Dorucená pošta v levém navigacním panelu kliknete na ikonu ozubeného kola u položky Dorucená

Vytvorení aliasu (2): V kontextové nabídce zvolte Vytvorit alias ve službe Hotmail

Vytvorení aliasu (2): V kontextové nabídce zvolte Vytvorit alias ve službe Hotmail

Vytvorení aliasu (3): zvolte si alias a overte jeho dostupnost

Vytvorení aliasu (3): zvolte si alias a overte jeho dostupnost

Comments (1)

  1. Jiří says:

    Dobré by bylo, kdyby tzv. aliasy podporovaly podsložky (jako primární e-mail).

Skip to main content