Video: Knihovny v systému Windows 7


Knihovny umožnují snadnejší prohlížení, organizovávání a vyhledávání souboru, které jsou uloženy na více místech. Poskytují ucelený pohled na vaše soubory, i když se nacházejí v ruzných složkách, ruzných discích nebo dokonce v ruzných pocítacích domácí síte.
Soubory mužete serazovat a zobrazovat v knihovnách mnoha zpusoby bez potreby organizování do složek – napríklad dokumenty podle typu, obrázky podle data porízení nebo hudbu podle žánru. Pro lepší orientaci zobrazuje záhlaví knihovny název podsložky prohlíženého souboru.

Get Microsoft Silverlight

Prehrávání videa prepnete do celobrazovkového módu kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu prehrávace.

Comments (0)

Skip to main content