Užitečné klávesové zkratky ve Windows 7


KlávesniceKlávesové zkratky šetrí cas a usnadnují používání systému. Napríklad okna lze ukotvit na levý ci pravý okraj obrazovky a dále s nimi pracovat nejen pomocí myši, ale i práve pomocí klávesových zkratek.

 

Win + levá šipka a Win + pravá šipka – ukotví okno nalevo ci napravo (stejne tak jako pretažení okna myší k levému ci pravému okraji obrazovky)

Win + šipka nahoru a Win + šipka dolu  – maximalizuje (stejne jako pretažení okna na horní okraj obrazovky) a obnovuje / minimalizuje velikost okna

Win + Shift +  šipka nahoru a Win + Shift +  šipka dolu – maximalizuje a obnovuje výšku okna

Win + Shift +  levá šipka a Win + Shift + pravá šipka – presune okna z jednoho monitoru na monitor druhý

Win + Home  – minimalizuje všechna otevrená neaktivní okna v pozadí, stejne jako funkce Windows 7 Aero Shake, kterou vyvoláte, když pomocí myši zatresete ze strany na stranu aktivním oknem

Win + mezerník – zobrazí náhled plochy pomocí funkce Náhled Aero, stejne jako pri presunutí kurzoru na tlacítko Zobrazit plochu
Poloha tlacítka Zobrazit plochu

Win + P – prepíná zobrazení plochy na druhý monitor / projektorPrepínání zobrazení plochy na druhý monitor  pomocí Win + P

Win + X – zobrazí Centrum nastavení mobilních zarízení (i ve Viste), kde lze zapnout mód prezentace (pro potlacení IM zpráv ci zakázaní sporice obrazovky)

Win + T – procházení hlavního panelu (prístup ke konkrétnímu oknu pak pomocí šipek)

Win + 1, Win + 2, Win + 3, Win + 4, … – spustí v novém okne aplikaci, jejíž ikona je pripnuta k novému hlavnímu panelu na príslušné pozici (zleva)

Ctrl + opakované kliknutí na ikonu aplikace s více otevrenými okny – prepíná otevrená okna dané aplikace (rychlejší než Alt + Tab)

Shift + kliknutí na ikonu v hlavním panelu – otevre další instanci již spuštené aplikaci v novém okne (napr. nové okno Internet Exporeru)

Ctrl + Shift + kliknutí na ikonu aplikace – spustí aplikaci s administrátorskými právy (funguje i ve Viste)

Win + G – zobrazí v popredí spuštené miniaplikace na ploše

Win + F – otevre okno Hledání

Win + + – spustí aplikaci Lupa, které umožnuje zvetšit celou obrazovku nebo jen její cást (zmenšení provedete pomocí Win + -)

Win + L – zamkne pocítac

Pokud si chcete seznam zkratek stáhnout a vytisknout, soubor je uložen pomocí Windows Live SkyDrive. Stací kliknout na ikonu složku níže.

Jan Šteberl 

Comments (1)

  1. dement says:

    no koment

Skip to main content