Stora Enso Metsä: CRM:n rooli metsäteollisuudessa kasvaa


Strora Enson Suomen puunhankinta, Stora Enso Metsä, otti keväällä 2012 käyttöön Microsoftin Dynamics-ohjelmistoon pohjautuvan CRM-järjestelmän puun ostotoiminnan hallintaan. Aikaisemmin käytössä ollut räätälöity asiakasjärjestelmä viritettiin uudelle tasolle. Asiakasrekisterin lisäksi CRM-järjestelmä tarjoaa nyt ajantasaista tietoa niin ostotoiminnan johtamiseen, puukaupan suunnitteluun ja toteutukseen kuin seurantaan.

Stora Enso Metsän asiakkuuspäällikkö Ulla Sarsilan mukaan CRM:n merkitys metsänomistajayhteistyölle ja toiminnan johtamiselle kasvaa jatkuvasti – se on operatiivisen toiminnan ytimessä. Puukauppa on ihmiskeskeistä toimintaa, jossa henkilökohtaisilla kontakteilla ja luottamuksella on suuri merkitys. Ilman työkaluja puunmyyjien erilaisia tarpeita olisi mahdoton ottaa huomioon.

Suomessa on 737 000 metsänomistajaa, joista noin 100 000 on Stora Enso Metsän asiakkaita. Puuta hankitaan vuosittain kymmeniltä tuhansilta erilaisilta metsänomistajilta. Kyse ei ole vain puuraaka-aineen ostamisesta, vaan myös sen korjaamisesta metsistä ja kuljetuksista tehtaille. Puut täytyy korjata sovitun mukaisesti, oikeasta paikasta oikealla tavalla. Uuden CRM-järjestelmän avulla yhtiössä pystytään tallentamaan tarvittavat tiedot ja välittämään ne puunhankinnan koko ketjulle, kuten metsäkoneurakoitsijoille ja kuorma-autoyrittäjille.

Microsoft Dynamics -tuotteen valintaan vaikutti erityisesti Microsoftin tarjoaman CRM-järjestelmän monipuolisuus sekä yhteensopivuus Microsoftin muiden käytössä olevien tuotteiden kanssa. Stora Enso Metsä toteutti CRM-hankkeen yhdessä CGI:n kanssa.


Comments (0)

Skip to main content