Internet-yhtiöt peräänkuuluttavat viranomaisten valvontakäytäntöjen uudistusta


Microsoft ilmoitti 8.12.2013 yhdessä AOL:n, Applen, Facebookin, Googlen, LinkedInin, Twitterin ja Yahoon kanssa tukevansa viittä periaatetta viranomaisten valvontakäytäntöjen uudistamisessa. Aihe on ajankohtainen Suomessakin, jossa parhaillaan valmistellaan lainsäädäntöä viranomaisten laajemmasta verkkovalvonnasta ja keskustellaan mahdollisuuksista luoda Suomesta tietosuojan Sveitsi.

Microsoftin yhdessä muiden yhtiöiden kanssa peräänkuuluttamat uudistusperiaatteet ovat kehotus kaikkien valtioiden hallituksille ja viranomaisille puuttua käytäntöihin ja lakeihin, jotka säätelevät viranomaisten mahdollisuuksia valvoa yksilöitä ja päästä heidän tietoihinsa käsiksi. Periaatteiden tavoitteena on varmistaa, että valtioiden lainvalvonta- ja tiedustelutoimet noudattavat sääntöjä, ovat tarkasti rajattuja, läpinäkyviä ja että niitä valvotaan asianmukaisesti.

Julkilausutut periaatteet ottavat kantaa seuraavaan viiteen kohtaan:

  1. Käyttäjätietojen keräämistä koskevien viranomaisten valtuuksien rajoittaminen
  2. valvonta ja vastuu
  3. viranomaispyyntöjen avoimuus
  4. vapaan tiedonkulun kunnioittaminen
  5. hallitustenvälisten ristiriitojen välttäminen.

Microsoftin lakiasiainjohtaja Brad Smith korostaa blogikirjoituksessaan, että ihmiset eivät käytä teknologiaa, johon he eivät luota. Hänen mukaan viranomaiset ovat vaarantaneet luottamuksen Internet-teknologiaan ja hallitusten on autettava palauttamaan tämä luottamus.

Jo aiemmin viime viikolla Microsoft ilmoitti Official Microsoft Blog -kirjoituksessa ryhtyvänsä toimenpiteisiin varmistaakseen, että viranomaiset käyttävät laillisia toimintatapoja teknisten voimakeinojen sijaan hakiessaan asiakkaidemme tietoja. Microsoft on päättänyt ryhtyä toimiin erityisesti kolmella eri alueella:

  1. salauksen laajentaminen Microsoftin kaikkiin palveluihin
  2. asiakastietojen oikeusturvan vahvistaminen
  3. ohjelmistokoodin avoimuuden lisääminen; tämän myötä asiakkaat voivat varmistua siitä, että Microsoft-tuotteet eivät sisällä takaportteja.

Lue lisää uudistusperiaatteista (englanniksi) lehdistötiedotteesta sekä Microsoftin lakiasiainjohtaja Brad Smithin blogikirjoituksesta sekä www.ReformGovernmentSurveillance.com -verkkosivuilta.

Comments (0)

Skip to main content