Microsoft avasi Cybercrime Centerin Redmondissa


Microsoft avasi tänään verkkorikollisuuden torjuntaan keskittyvän Cybercrime Center -keskuksen pääkonttorinsa yhteyteen Redmondissa, Yhdysvalloissa. Uusi keskus tuo yhteen Microsoftin huippuosaajat ja viimeisimmät työkalut tietoverkoissa tapahtuvan rikollisuuden torjumiseksi tehokkaasti. Tehtävänä on varmistaa, että ihmiset ympäri maailman voivat luottavaisin mielin käyttää tietokoneita, laitteita ja verkkopalveluita.

Cybercrime Center -keskus toimii samalla Microsoftin tietotekniikkarikoksiin erikoistuneen Digital Crimes Unit -yksikön päätoimipaikkana. Yksikkö yhdistää teollisuus- ja tekijänoikeusrikoksiin, bottiverkkoihin, haittaohjelmiin sekä lasten hyväksikäytön estämiseen erikoistuneet asiantuntijat saman katon alle.

Verkkorikollisuus on jatkuvassa kasvussa, ja jokaisen tietokonetta ja Internetiä käyttävän on syytä suhtautua siihen vakavasti. Microsoft edistää turvallisempaa Internetin käyttöä omien teknologia-, tiedustelu- ja verkkorikostutkinta-asiantuntijoidensa johdolla yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Microsoft Stories -sivustolla kuvataan todellisia verkkorikostapauksia ja keinoja, joilla Microsoft on onnistunut torjumaan ne. Sivuilla kerrotaan tarkemmin myös uudesta Cybercrime Center -keskuksesta ja sen toiminnasta.

Comments (0)

Skip to main content