Kymmenen vinkkiä pilvipalveluiden käyttöönottoon


 

Monissa suomalaisyrityksissä ei vielä osata järjestelmällisesti tavoitella tuottavuushyötyjä pilvipalveluiden avulla. Tampereen yliopiston tekemässä tutkimuksessa etsittiin ratkaisuja tähän haasteeseen. Tutkimus on osa Tuottavuusloikka-projektia, jossa Microsoft on mukana.

Tänään julkistetuissa tuloksissa kiteytetään kymmenen vinkkiä, jotka yritysten olisi hyvä huomioida pilvipalveluiden käyttöönotossa:

  1. NÄKYMÄ: tarjoile käyttäjille näkymä siitä, mitä pilviratkaisun käyttöönotto mahdollistaa. Luo merkityksiä ja konkretisoi.
  2. PILOTOINTI: lähde riittävän pienestä kokonaisuudesta liikkeelle. Pilotti on projekti, jolla on alku ja loppu. 
  3. JOHDON SITOUTUMINEN: varmista ylimmän johdon tuki ja se, miten he aikovat johtaa omalla esimerkillään.
  4. HENKILÖSTÖN VOIMA: ota henkilöstö mukaan tavoitteiden määrittelyyn ja hyödynnä edelläkävijöitä luontevina muutosagentteina.  
  5. JÄRJESTELMÄT JA LAITTEET: varmista, että olemassa olevat tietojärjestelmät ja laitteet palvelevat pilviratkaisuihin siirtymistä.
  6. TIETOTURVA: varmista tietoturvan taso ja tarjoile tutkittua tietoa pilveen siirtymisen tueksi.
  7. ARJEN MUUTOS: ymmärrä, miten pilvipalvelut muuttavat työntekijöiden käyttäytymistä ja arkea (operatiiviseen tekemiseen vaikuttavat muutokset).
  8. KÄYTTÖÖNOTTO ASIAKKAIDEN KANSSA: ota asiakkaat mukaan ja avaa rajapintoja ulospäin.
  9. PELISÄÄNNÖT: anna pelisäännöille aikaa kehittyä, mutta älä unohda sopia niistä.
  10. TUOTTAVUUDEN SYNERGIA: näe sisäisen tuottavuuden kehittämisen vaikutus ulkoiseen tuottavuuteen ja päinvastoin.

Tuottavuusloikkaan kuului myös pilottiprojekti, jossa neljä pirkanmaalaista yritystä kehitti omia työskentelytapojaan Microsoftin Office 365 -pilvipalvelujen avulla. Pilottiyritykset saivat apua käyttöönottoon projektiryhmältä, johon kuuluivat Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft Oy, Sonera, Pirkanmaan yrittäjät, Avoin Tampere -ohjelma sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Pilottiyritysten kokemuksista ja Tampereen yliopiston tutkimustuloksista kerrottiin tiistaina Tampereella järjestetyssä tilaisuudessa. Paikalla oli täysi salillinen suomalaisten pk-palveluyritysten edustajia, jotka saivat hyödyllistä tietoa pilvipalvelujen käyttöönotosta ja niiden mahdollisuuksista, Microsoftin Markku Pulkkinen summasi päivän tapahtumia.

Lue lisää lehdistötiedotteesta.

Katso videot Tuottavuusloikka-projektista ja pilottiyrityksistä:

Pirkanmaalaiset pk-palveluyritykset lähtivät kehittämään työskentelytapojaan pilvipalvelujen avulla

Tampereen Messut hoitaa SharePointilla vuoden suurinta messuprojektia

Kuljetusliike Tenho Kemppainen Oy vaihtoi kynän ja paperin pilvikalenteriin

Comments (0)

Skip to main content