Etätyöbarometri ja -debatti: teknologia ja yhteiset pelisäännöt etätyön tärkeimpiä mahdollistajia


Etätyö on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisissa organisaatioissa, mutta käytännössä sitä tekee verrattain pieni osa henkilöstöstä. Teknologia, selkeät tavoitteet, esimiesten luottamus työntekijöihin sekä yhteiset pelisäännöt nähdään etätyön tärkeimpinä mahdollistajina. Tällaisia tuloksia saatiin Microsoftin teettämässä Etätyöbarometrissa, jossa tutkittiin suomalaisten henkilöstöpäättäjien mielipiteitä ja suhtautumista etätyöhön.

Etätyön tekeminen lisääntyy ja monipuolistuu. Toimivat työvälineet sekä työn hallinnan keinot korostuvat uudenlaisessa ympäristössä. Merkittävänä esteenä etätyön tekemiselle nähdään esimiesten osaamattomuus johtaa etätyötä (25 %).

Etätyötä tekevissä organisaatioissa etätyön moninaiset hyödyt tunnustetaan. 81 % tutkimukseen vastanneista HR-päättäjistä kokee, että teknologian avulla etätyöntekijä on osa työyhteisöä paikasta riippumatta. Yli kolme neljästä kokee etätyöllä ja sen tuomilla työn joustoilla olevan positiivinen vaikutus sekä työhyvinvointiin että työnantajamielikuvaan.

Barometriin vastasi yhteensä 251 henkilöstöpäättäjää. Kansallista etätyöpäivää vietetään huomenna perjantaina 20.9.2013 kolmatta kertaa.

Tänään Kansallisen etätyöpäivän lehdistötilaisuudessa käytiin etätyödebatti, johon osallistuivat professori Juha Siltala, Työterveyslaitoksen tutkija Seppo Tuomivaara, AmCham Finlandin johtaja Antti Oksanen ja Microsoftin henkilöstöjohtaja Tytti Bergman. Paneelissa keskusteltiin muun muassa ideoiden ja muistiinpanojen avoimesta jakamisesta työyhteisössä, erityisesti kun monissa organisaatioissa tiukat ajat saattavat johtaa tiedon panttaamiseen. Todettiin myös, että etätyö helpottaa työhön keskittymistä, esimerkiksi asiantuntijatyössä. Lisäksi korostettiin työsuoristuksen mitattavuuden tärkeyttä, myös sen huomioimista, miten työntekijä auttaa muiden työpanosta. Tärkeintä on, että jokainen löytää itselleen sopivan tasapainon etätyön ja työpaikalla työskentelyn välillä.

Huomenna perjantaina 20.9. etätyötä voi tehdä esimerkiksi seuraavissa yhteisöllisissä työtiloissa:

Lue lisää lehdistötiedotteesta. Lisätietoja Etätyöbarometrista SkyDrivella.

www.etatyopaiva.fi

 

Comments (0)

Skip to main content