Microsoft, CGI ja Administer kumppanoituivat Suomessa pk-yritysten toiminnanohjauksen helpottamiseksi


Tuore tutkimus* paljastaa, että alle puolet yrityspäättäjistä arvioi yrityksensä ajankäytön tehokkaaksi. Yksi apu ajankäytön haasteisiin löytyy teknologiasta. Vastauksena pk-yritysten ajankäytön ja johtamisen haasteisiin Microsoft, CGI ja Administer lanseeraavat ensimmäisen pk-yrityksille suunnatun, täysin pilvessä sijaitsevan ja helppokäyttöisen toiminnanohjausratkaisun palveluineen.

Tutkimuksen mukaan suurin osa yrityspäättäjistä käyttäisi mielellään enemmän aikaa suunnitteluun, koski se sitten työpäivää, tulevaisuutta tai yrityksen toimintaa. Kakkossijalle nousi vuorovaikutus - henkilöstön tai kollegoiden kanssa keskusteluun tai ajatusten vaihtoon koettiin jäävän liian vähän aikaa. Kolmanneksi eniten mainintoja sai ajattelu ja ideointi.

Vastauksena yrittäjien aikatauluhaasteisiin Microsoft, CGI ja Administer lanseerasivat huhtikuussa ensimmäisenä pk-yrityksille suunnatun täysin pilvessä sijaitsevan toiminnanohjauspalvelun. Yritykset ovat kehittäneet yhteistyössä markkinoiden helppokäyttöisimmän palvelukokonaisuuden, joka sisältää sekä työkalut että integrointi- ja tarvittaessa jopa ulkoistuspalvelut pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Myös hinnoittelu on uutta: työkalut ja palvelun voi hankkia joustavasti kuukausihinnoittelulla käyttäjämäärän mukaan.

Täysiverinen talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmä on käytettävissä helposti kaikenlaisten päätelaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten kautta. Yritys voi ottaa käyttöön tarvitsemansa sovellusalueet, oli kyseessä sitten taloushallinnon, tuotannon, logistiikan, asiakkuudenhallinnan, huollon tai sähköisen kaupan ohjaamisen ratkaisut.

Katso aiheesta lisää lehdistötiedotteesta.

*Pk-yrityksen ajanhallinnan haasteet -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Qualitems 12.3 – 5.4.2013 Microsoftin, CGI:n ja Administerin toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 250 yrityspäättäjää pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Tutkimus selvitti yrityspäättäjien, kuten toimitus-, talous- ja myynti- sekä markkinointijohtajien näkemyksiä johtamisesta, ajankäytöstä ja omaan työntekoon liittyvistä haasteista. Kyselyssä käsiteltiin myös sähköisten järjestelmien käyttöä yrityksen johtamisen tukena.


Comments (0)

Skip to main content