Tuottavuusloikka-projekti kutsuu pk-yrityksiä etsimään tehokkuuden oivalluksia


Tampereen seudulla on käynnistynyt pilottiprojekti, jossa kasvuhakuiset pk-palveluyritykset etsivät uusia keinoja työn tuottavuuden parantamiseen. Kevään ja kesän aikana viisi tamperelaisyritystä etsii uudenlaista liiketoiminnallista ajattelua tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä. Projektin etenemistä ja tuloksia dokumentoi Tampereen yliopisto.

Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft, TeliaSonera, Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy sekä työ- ja elinkeinoministeriö halusivat antaa täsmällistä tukea pk-palveluyritysten toiminnan tehostamiseen, sillä nimenomaan palveluiden tuottavuus on avaintekijä talouskasvussa.

Tuottavuusloikka-projektiin valittiin pilottivaiheessa mukaan viisi erilaista yritystä: Tampereen Messut, kuljetusalan yritys Tenho Kemppainen Oy, arkkitehtitoimisto ArkJaatiset, tilitoimisto Gylling Accounting sekä myynninedistämistoimisto Expression. Kevään ja kesän aikana yritykset pitävät kirjaa toiminnastaan, ajankäytöstään ja muutosten vaikutuksista työhön ja asiakkaisiin. Esimerkiksi pilvipalveluilla yritys voi tehdä oivalluksia ajankäytössä, johtamisessa, työn organisoinnissa ja viestinnässä. Tekniikka yksin ei kuitenkaan ole ratkaisu tuottavuuden kasvuun. Projektin aikana yritysten haasteena onkin oivaltaa oma tapansa hyödyntää teknologiaa.

Tampereen yliopiston seurantatutkimuksella selvitetään, miten tehdyt muutokset konkretisoituvat hyödyiksi eri yrityksissä.

Lue lisää Tuottavuusloikasta lehdistötiedotteesta.


Comments (0)

Skip to main content