Windows on kiinnostavin tablet-käyttöjärjestelmä


Tabletin omistajista 34 prosenttia sanoo, että Windows on kiinnostavin käyttöjärjestelmä tällä hetkellä. Norstat Finlandin tuoreen tutkimuksen* mukaan Windowsin houkuttelevuus on tätäkin suurempi niiden henkilöiden keskuudessa, joilla ei ole vielä tablettia, mutta aikovat ostaa tai harkitsevat ostamista. Heistä 48 prosenttia pitää Windows-käyttöjärjestelmää kiinnostavimpana. Tietyissä kohderyhmissä (yli 45-vuotiaat) yli puolet piti Windows-pohjaisia tabletteja kaikkein kiinnostavimpina. Kokonaisuudessaan kiinnostus Windows-käyttöjärjestelmää kohtaan on korkein henkilöiden keskuudessa, jotka eivät vielä omista tablettia.

Tablet-markkinoilla on vielä paljon tilaa, sillä tutkimuksen mukaan vasta noin joka viidennessä suomalaiskotitaloudessa on tablet-tietokone. Kahdeksan prosenttia tabletin jo omistavista sanoo hankkivansa varmasti uuden tabletin seuraavan kuuden kuukauden aikana. Uuden tabletin hankintaa harkitsee 22 prosenttia niistä, joilla on jo tabletti.

Microsoft Oy:n kuluttajaliiketoimintajohtaja Ville Paasonen näkee, että Windows-tablettien helppokäyttöisyys ja monipuolisuus selvästi puhuttelevat käyttäjiä. Muihin tablet-käyttöjärjestelmiin verrattuna Windows-tableteilla pystyy viihdekäytön lisäksi työskentelemään tehokkaasti.

Windows 8 RT -tablettien vahvuuksiksi Paasonen nostaa lisäksi monipuoliset personointimahdollisuudet, turvallisuuden sekä laitteiden mukana tulevan Office-paketin. Norstatin tutkimuksen mukaan kahdelle kolmasosalle niistä, joilla ei vielä ole kotitaloudessa tablet-konetta, Office-ohjelmistojen käyttömahdollisuus on erittäin tai melko tärkeää.

Katso lisää lehdistötiedotteesta.

*Norstat Finland selvitti tablet-tietokoneiden omistamista ja hankintaa viikkojen 8-9 aikana suomalaisten keskuudessa. Tiedonkeruu tapahtui Norstat Finlandin viikoittain toteutettavassa Omnibus-tutkimuksessa. Tutkimus edustaa15-74 -vuotiaita suomalaisia iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan, pois lukien Ahvenanmaan maakunta. Tutkimus toteutettiin sekä puhelimella että Norstat Finlandin internet-kuluttajapaneelissa. Kummallakin menetelmällä tehtiin 500 haastattelua, joissa kysymykset olivat samat.

Comments (0)

Skip to main content