Oululainen Patamäen koulu valittiin Microsoftin kansainväliseen innovatiiviset koulut -ohjelmaan


Microsoft julkisti 99 uraauurtavaa uutta koulua 51 maasta ympäri maailman, jotka valittiin mukaan Microsoftin Innovative Schools -ohjelmaan lukuvuodeksi 2012–2013.

Ohjelmaan valitut Pathfinder- ja Mentor-koulut ovat oppilaitoksia, jotka ovat osoittaneet innovatiivisuutta, kehittäneet opetusmenetelmiä sekä edistäneet oppilaidensa tuloksia kouluissaan ja lähiyhteisöissään. Innovative Schools on osa Partners in Learning -hanketta, jonka tavoitteena on luoda kouluille mahdollisuuksia käyttää teknologiaa osana oppimista, rohkaista opettajia käyttämään teknologiaa innovatiivisesti erilaisten pedagogisten mallien tukena sekä tarjota päättäjille ja rehtoreille työkaluja muutoksen johtamiseen ja hallintaan.

Osana ohjelmaa Pathfinder-koulut saavat maailmanlaajuiselta opetusalan asiantuntijaverkostolta neuvoja sekä mentorointia. Koulut liittyvät samalla maailmanlaajuiseen opettajaverkostoon, jossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä innovaatiokulttuuria kehittäen.

Suomesta uutena kouluna ohjelmaan on valittu oululainen Patamäen alakoulu, joka on osa Maikkulan yhtenäisperuskoulua. Patamäen alakoulu on modernin ajattelutavan omaava opinahjo, jossa on 150 oppilasta sekä yhdeksän kasvatusalan ammattilaista.

Visionsa mukaisesti Patamäen alakoulu on osa oppivaa yhteisöä, jossa jokaista oppilasta tuetaan, jotta hän saa tiedot ja taidot selviytyäkseen tulevaisuuden vaatimuksista. Opettajien roolina on toimia oppimisen valmentajina ja työskennellä tiiviissä yhteistyössä toistensa kanssa. Viimeisen viidentoista vuoden aikana Patamäen alakoulu on läpikäynyt voimakkaan kehittämistyön. Koulu on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pioneeri ja on osallistunut lukuisiin alan kehittämisprojekteihin. Koulun pedagogiikan punainen lanka rakentuu yhteisöllisten työtapojen ympärille.

Lue lisää englanninkielisestä tiedotteesta ja blogikirjoituksesta.

Aiheesta lisää:

Oppilaita tekemässä Kodu-peliä

Patamäen koulu

Comments (0)

Skip to main content