Hanna Nikkilä Microsoftin Oy:n julkishallintoyksikön johtajaksi


Hanna Nikkilä on nimitetty johtamaan Microsoftin myyntiä julkishallinnon organisaatioille Suomessa. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus ICT-alan johto- ja myyntitehtävistä liittyen toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, mm. rahoituksen, teollisuuden, vähittäiskaupan, telekommunikaation ja teknologian alalla. Nikkilä on aikaisemmin työskennellyt mm. Accenturen, IBM:n, PwC Consultingin, Cap Geminin ja Tieto Oyj:n palveluksessa.

Julkisen sektorin suurimpana IT-haasteena on palvella asiakkaitaan entistä tehokkaammin pienemmillä resursseilla. Muutos ei Nikkilän mukaan toteudu ilman uusia työtapoja ja uuden teknologian hyödyntämistä. Muutosten läpivientiin tarvitaan päätöksentekokykyä ja johtamista sekä näkemystä tulevaisuudesta.

Nikkilä varoittaa meneillään olevasta trendistä, jossa kustannusten alentamisen yhteydessä ainoaksi ratkaisuksi nähdään kehittämisen lopettaminen ja nykyisissäkin menettelyissä säästäminen. Sen sijaan hän kehottaa miettimään avarasti: voisiko asioita kehittämällä saada samalla sekä säästöjä että hyötyjä?

 

Eero Noroviita Microsoftin Euroopan johtajistoon

Microsoft Oy:n entinen julkishallintoyksikön johtaja Eero Noroviita on puolestaan siirtynyt Microsoftin Länsi-Euroopan julkishallinnon pilvipalveluista vastaavaksi johtajaksi.

13 vuotta Microsoftin eri johtotehtävissä työskennellyt Noroviita pitää uutta tehtäväänsä erinomaisena näköalapaikkana ja mahdollisuutena edistää pilvipalvelujen leviämistä koko Euroopassa. Hänen mukaansa Etelä-Euroopassa pilvipalvelut ovat saavuttaneet hyvin jalansijaa kuten myös Pohjoismaissa. Noroviidan mukaan pilvipalveluista on mahdollista saada nopeasti kustannushyötyjä, joustavuutta toimintaan sekä luoda uusia palveluja niin kansalaisille kuin yrityksillekin.

 

Comments (0)

Skip to main content