Tiera valitsi Office 365 -palvelun


Kuntien Tiera Oy ja Elisa ovat sopineet, että Elisa toimii Microsoft Office 365 –palveluun perustuvan Tiera Toimiston tuottajana. Yhteistyön tavoitteena on tarjota Tieran asiakkaille nykyaikaiset ja kattavat toimistopalveluratkaisut, hyödyntäen jo olemassa olevaa osaamista.

Tiera Toimisto tarjoaa laajat viestintä- ja kommunikaatioratkaisut Tieran asiakkaiden käyttöön. Se tuo tehokkuutta kuntatatoimijoiden työhön toimintatapoja uudistaen sekä modernia teknologiaa hyödyntäen. Palvelu tukee myös mobiilia työntekoa ja erilaisia työtapoja ajasta ja paikasta riippumatta. Tieran osaamisverkoston yhteistyöllä pystytään rakentamaan kuntien yhteisiä toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä, joiden avulla toimintatapoja voidaan kaiken aikaa kehittää ja virtaviivaistaa.

Palvelun käyttöönotto Tieran omaan käyttöön on jo käynnistynyt ja ensimmäiset asiakastoteutukset käynnistyvät vielä vuoden 2011 aikana.

Office 365 on pilvipalveluna tarjottava ohjelmistopaketti, joka sisältää tutut Microsoft Office -tuottavuus- sekä yhteistyötyökalut. Mistä tahansa käytettävän sähköpostin, verkkokokoustoimintojen, tiedostojen ja kalentereiden ansiosta yhteistyö sujuu vaivattomasti - tietokoneella, puhelimella ja selaimella.

Comments (0)

Skip to main content