Microsoft lahjoitti suomalaisille yliopistoille yli 1,8 miljoonaa euroa


Tutkimuksella ja tuotekehityksellä on kriittinen merkitys tulevaisuuden kasvulle. Yliopistot ovat myös työpaikkojen ja yritysten kasvualusta. Osana tätä yhteistyötä ja suomalaisen tutkimuksen tukemista Microsoft on tänä vuonna lahjoittanut Aalto-yliopiston säätiölle 1,4 miljoonaa euroa ja Oulun yliopistolle sekä Tampereen teknisen yliopiston säätiölle kummallekin 210 000 euroa.

Microsoftilla on vahvat perinteet yhteistyöstä suomalaisten yliopistojen kanssa. Koulutuksen laatukysymykset, yliopistojen itsenäisyyden ja aseman vahvistaminen sekä dialogi elinkeinoelämän kanssa ovat tärkeä osa Microsoftin yhteiskunnallista toimintaa. Kun vielä valtio antaa jokaiselle yliopistolle 2,5 kertaa niin paljon kuin yliopisto itse saa kerättyä tukea, haluaa myös Microsoft osallistua yliopistojen rahoituksen vahvistamiseen.

Microsoftin ja Nokian kumppanuus luo mielenkiintoisia uusia näkymiä uuteen suomalaiseen tutkimus- ja teknologiaekosysteemiin. Tulevaisuuden mahdollisuudet korostavat Suomen tärkeyttä Microsoftille. Yliopistot ja yrittäjäorientoituneet opiskelijat ovat tässä kehityksessä avainasemassa. Tällä hetkellä Microsoftilla on meneillään useita erikokoisia yhteisiä tutkimushankkeita suomalaisten yliopistojen kanssa. Lisätietoa yhteistyöstä Aalto-yliopiston kanssa löytyy täältä.


Comments (0)

Skip to main content