Kansallinen etätyöpäivä haastaa suomalaiset joustaviin työtapoihin 16.9.


Suomen ensimmäistä etätyöpäivää vietetään perjantaina 16.9.2011, jolloin työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työntekijöille mahdollisuus kokeilla etätyötä. Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöpäivän viralliset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy.

Etätyöskentelyllä on monia positiivisia vaikutuksia: etätyö kasvattaa työhyvinvointia, suojelee ympäristöä, parantaa työntekijöiden elämänlaatua sekä lisää tuottavuutta vähentäen myös kustannuksia. Tällä hetkellä 15 prosenttia suomalaisesta työvoimasta tekee etätyötä, joista lähes joka toinen tekee sitä viikoittain. Etätyön tekemisen ennustetaan kuitenkin yleistyvän jatkossa.

Etätyöpäivä haastaa kaikki suomalaiset yritykset ja työntekijät mukaan etätyöpäivän viettoon osoitteessa www.etatyopaiva.fi. Verkkosivuilla voi ilmoittaa etätyöpäivänä säästyneet työmatkakilometrit ja sivun laskuri ilmoittaa vähentyneiden hiilidioksidipäästöjen määrän. Sivustolta löytyy myös ohjeita ja työkaluja säännöllisen etätyön toteuttamiseen.

Lisätietoja etätyöpäivän sivulta. Lehdistötiedote löytyy täältä.

Comments (0)

Skip to main content