Azure Security Center Önerileriyle Çalışmak

Azure Security Center,  devreye alınmasını takiben Azure üzerinde bulunan BT bileşenlerini tarayacak ve analiz ederek Azure üzerindeki bileşenlerin mevcut güvenlik seviyesi ve ideal seviyeleri karşılaştıracak ve iyileştirme alanlarını sunacaktır.

0

Azure Security Center–Genel Bakış

Azure hesabına Security Center servisi eklendikten sonra Overview bölümünde Azure Security Center servisinin, hesapta bulunan objelerle ilgili önerileri ve uyarıları yer alacaktır. Burada yer alan öneriler ve uyarılar, Azure Security Center üzerinde ön tanımlı olarak bulunan objelerin en güvenli olacakları konfigürasyon ile mevcut konfigürasyonları karşılaştırılarak verilmektedir.

0

Azure Security Center

Azure Security Center; Microsoft Azure üzerinde yer alan kaynaklarınızın güvenlik durumunu içerecek bir görünüm sunmaktadır. Aynı zamanda Azure hesapları arasında güvenlik takibi ve politika yönetimini merkezi olarak uygulanmasını sağlamakta ve Azure üzerindeki kaynaklarda karşılaşılan güvenlik risklerini göz önüne sermektedir. Diğer güvenlik çözümlerinde olduğu gibi, sunduğu fonksiyonalite üç ana başlık altında incelenebilir: Prevent: Security Center, Azure…

0