Exchange 2007’de queue’daki mesajları export etmek ve tekrar process ettirmek


Exchange 2007'de Queue Management için Queue viewer tool'u ve asagidaki komutlar kullanilabilir.. Exchange management shell'den kullanabileceginiz asagidaki komutlar bir daha Queue Viewer tool'unu kullanmamanizi saglayacak kadar etkin ve güzel. Kisaca komut listesini ve tanimini yapmaya çalistim.


 


Export-Message  -----------> mesaj export/disariya almak için


Get-Message  ----------> mesaj listelemek için


Get-Queue  ------------> queue listelemek için


Remove-Message  ----------> mesaj silmek için


Resume-Message ---------->  mesaj devam için


Resume-Queue  ----------> queue  devam için


Retry-Queue  -----------> queue retry/tekrar için


Suspend-Message -----------> mesaj bekletmek için


Suspend-Queue  -----------> queue  bekletmek için


 


Mailleri disari alma ihtiyaci günlük bir ihtiyaç degildir bazen networksel bazen donanimsal nedenler ile gerekebilir.


Öncelikle  transport service'i pause etmemiz gerekiyor... Service pause ile exchange transport'a yeni mail girisini durdurmus oluyoruz.


  


Get-Queue ile queue içerisindeki mailleri bir yada daha çok alt queue'lariçerisinde görebiliriz.


 


Queue'daki bir mesaji export etmek için öncelikle ilgili mesaj yada mesajlar suspend edilmeli.


 


Get-Queue | Get-Message | Suspend-Message


 


Yukaridaki komut kümesi ile tüm mailleri suspend duruma geritiyoruz. Buradaki anacimiz tüm mailleri export etmek ve queue'dan silmek. Suspend ile maillerin deliver edilme ihtimali sifira indirilmis oluyoruz.


 


Mesajalarin suspend olup olmadiklari asagidaki komut kümesi..


 


Get-Queue | Get-Message


 


ile görülebilir. Mesajlarin bu asamada status'u artik "suspended"  durumdadir...


 


Bu asamadan sonra mesajlari queue'dan export edebiliriz. Bunun için asagidaki komut kümesi...


 


Get-Queue | Get-Message | Export-Message -Path C:\temp


 


kullanilir. Burada path parametresi ile export edilecegi disk folder'i belirtilmis olunur...


 


Asagidaki örnekte mesajlar uykaridaki komutlar ile C:\Temp'e export ediliyor.


 


  


 


C:\Temp içegi;


  


 


Yukaridaki mesajlar hala queue'da durmaktadir, çünkü sadece export ettik.


  


 Mesajlarin birden fazla "dublicate deliver" edilmesini önlemek için mutlaka queue database'i replace eidlmeli yada mesajlar queue'dan export edildikten sonra silinmelidir. Bu islemi gerçeklestirmek için;


 


Get-Queue | Get-Message | Remove-Message ----------------> dikkat bu komut queue'daki tüm mesajlari onayinizi alarak silecektir.


  


Yukaridaki gibi hata mesajlari gelebilir ilgili queue'lar sistem queue'sudur.


 


Export edilen mesajlar herhangi bir transport server üzerinde REPLAY \ PICKUP folder'ina konularak testrar process ettirilebilir...


Kisaca pickup fiolder'in replay folder'dan farki header firewall'dur.


 


Not: Submission queue ve Poison queue'daki mesajlari remove edemeyiz. 


 


K. Ekici


 

Comments (0)

Skip to main content