Hvordan lage en bootbar USB minnepinne


Rota rundt på nettet for å finne en enkel oppskrift for å lage en USB minnepinne bootbar for å kunne installere Windows Vista/7 rett fra USB. Fant en del eldre informasjon som var til dels uklar og til dels slik at den ikke virka i det hele tatt. Men, http://kmwoley.com/blog/?p=345 har informasjonen dere behøver.

Du må ha:

  • En minnepinne med nok plass (> 4GB)
  • Microsoft OS medie (Vista/Win 7)
  • En maskin som kjører Vista/Win 7
Steg 1 – formatter minnepinne
  • Sett inn USB minnepinne.
  • Åpne ett kommandovindu som administrator.
  • Finn disknummer til USB minnepinne med å kjøre:

diskpart

list disk

  • Deretter formatter minnepinne, bruk korrekt disknummer!

select disk 1

clean

create partition primary

select partition 1

active

format fs=NTFS

assign

exit

Steg 2 – gjør minnepinne bootbar
  • Sett inn Windows Vista/Win 7
  • Gå til katalogen på installasjonsmediet hvor bootsect ligger; under \boot.

d:\

cd boot

  • Bruk bootsect for å sette minnepinnen som en bootbar NTFS disk. Her antatt at disk er synlig som G:\

bootsect /nt60 g:

Steg 3 – kopier installasjonsmedie til USB minnepinne

Kopier innholdet til installasjonsmediet direkte ned på rota til minnepinnen.

Steg 4 – sørg for at maskina kan boote fra USB

Noe som du må sjekke i BIOS.

Skip to main content