Disk fylles opp i Vista


Nå er nok ikke dette av den nyeste informasjonen for mange, men for min egen del en grei påminnelse. Opplevde etter hvert at disken på min Vista maskin av en eller annen årsak bare ble mer og mer fylt opp med data. Årsak til dette kan være:

System Restore: lagrer restore informasjon og kan etter hvert bli svært så full. Se resultatet av kommandoen vssadmin list shadowstorage under som viser at maksimal shadow storage er ubegrenset.

image

Ved å gå inn på disk cleanup og more options can du slette gamle restore punkter. For mitt vedkommende ble ledig plass økt fra 200MB til 24GB!! (nå sier det vel kanskje en del om min bruk av Vista).

Du kan redusere mengden plass som shadow storage benytter med kommandoen (må starte command shell som administrator):

vssadmin Resize ShadowStorage /On=[drive]: /For=[drive]: /Maxsize=[size]

For mitt vedkommende:

vssadmin Resize ShadowStorage /On=C: /For=C: /MaxSize=5GB

Lærer noe nytt hver dag.

Comments (0)

Skip to main content