System Center Virtual Machine Manager 2008 beta 1


Har endelig fått sett nærmere på SCVMM 2008 beta 1 og vil dele et par erfaringer i forbindelse med installasjon og oppsett. Jeg har satt opp SCVMM på en separat fysisk server, men det er ingenting i veien for å kjøre denne på en vm. Installasjon er mye bedre enn forventet for et beta 1 produkt, men det er noen "snags" dere må være klar over ved administrasjon av Hyper-V RC0

  • Utrulling av agent går helt fint, men jeg opplevde å miste forbindelsen til hostene hele tiden. Det var to årsaker til dette:
    • Hvis det var en klonet VM laget med Hyper-V MMC (selv syprep), så liker ikke SCVMM dette da det ble liggende et ID duplikat som trynet forbindelsen vmmservice kræsjet hele tiden. Så snart jeg slettet den klonede maskinen(e) var alt helt fint. Inntil...
    • I vårt miljø er det satt opp en restricted group i AD som i mitt tilfelle sørget for å slette SCVMM server maskinkonto fra local administrator kontoen på hver enkelt host med Hyper-V. Dermed mistet jeg forbindelsen igjen. Maskinkonto for SCVMM server skal være registrert både i local administrator konto og virtual machine manager servers.
  • En annen feil som er helt banal, men likevel.
    • Om du bruker SCVMM for å installere agenten på en host som ikke kjører Hyper-V fra før, så vil Hyper-V bli innstallert. Det som du da må huske på er å bruke Hyper-V MMC (ikke SCVMM) for å koble deg til host første gang, og så akseptere beta EULA. Om du ikke gjør dette vil SCVMM gi beskjed om at den ikke får tak i konfigurasjonsdataene. PS: sliter du med å koble til host med Hyper-V MMC, stopp Virtual Machine Manager agenten på hosten.
Comments (0)

Skip to main content