Exchange Server 2010 SP2 väljas


Kauaoodatud ja edasilükatud Exchange 2010 Service Pack 2 on lõpuks avalikuks tehtud. Lisaks olemasolevate vigade parandusele, võiks nimetada suuremateks uuendusteks oluliselt parem tugi Office 365 jaoks, hostingu tugi (GAL segmenteerimine, Address Book Policies), Cross Site Silent Redirection. Loodan edasipidi nendest natuke lähemalt kirjutada, kui aeg lubab.

Seda mida uut Exchange 2010 SP2 pakub, võib lugeda What's New in Exchange 2010 SP2 artiklist Technet-s.

Comments (0)

Skip to main content