Exchange 2010 lahtiühendatud postkastide ja arhiivide taastamine


Kahes varasemas artiklis (vt. Exchange 2010 baaside varukoopiad ja taastamine: Osa 1 ja Osa 2) sai vaadeldud Exchange 2010 varukoopia tegemist ja sellest taastamist, kasutades Windows Server Backup lahendust. Taastamisel sai läbi tehtud nö. tavaline taastamine, kus taastatav postkast ja AD konto olid olemas. Kui taastamine toimub arhiivi postkastile või kui postkast pole tavalisel moel kättesaadav, siis taastusprotsess natuke teine.

Taastamise algus on samamoodi: taastada failid, teha läbi soft recovery ja veenduda, et baas on “puhtas” seisus, luua recovery baas taastatud baasile, ning võtta baas külge. Vaatame erinevaid taastamise stsenaariume.

Lahtiühendatud postkasti taastamine

Lahtiühendatud postkast (disconnected mailbox) on postkast, mis pole omistatud ühelegi Active Directory kasutaja külge. Exchange Server 2010 SP1 võimaldab kahte tüüpi lahtiühendatud postkasti:

 • Disabled mailbox – postkast on lahti ühendatud Disable-Mailbox või Remove-Mailbox käsuga (või sellele vastava EMC valikuga). Exchange hoiab selliselt kustutatud postkasti alles kuni säilitusaja lõpuni (vaikimisi 30 päeva).
 • Soft-deleted mailbox – kui postkast tõstetakse üle teise baasi, siis Exchange 2010 SP1 ei kustuta tõstetud postkasti vanas asukohas, vaid märgib selle staatuseks soft-deleted, ning hoitakse samuti säilitusaja lõpuni.

Disabled mailbox-ga saab teha 3 tegevust:

 1. Ühendada see olemasoleva AD kasutajaga
 2. Taastada see AD kasutajale
 3. Kustutada see lõplikult baasist

Soft-deleted mailbox-ga saab teha 2 tegevust:

 1. Taastada see AD kasutajale
 2. Kustutada see lõplikult baasist

1. Ühenda olemasoleva kasutajaga

Eesmärk ühendada postkast olemasoleva AD kasutajaga, kellel pole veel postkasti. Kasutaja võib olla sama mis varem, või on see mõni teine kasutada. Kasutaja saab peale seda omistamist postkasti omanikuks ja täisõigused selle sisule. Külgeühendamine toimub Connect-Mailbox käsuga. Näiteks Mike Ray postkasti temale endale külge tagasi panek:

Connect-Mailbox -Database "Mailbox Database 0989701769" -Identity 'Mike Ray'

Antud näites on AD kasutaja määramata ja Exchange üritab ise leida/kokku sobitada postkasti nime ja AD-st kasutaja. Kui paneme postkasti teisele kasutajale, siis tuleks täpsem olla. Näiteks ühendame Mike Ray postkasti Terry Adams kasutaja külge (tal pole postkasti küljes):

Connect-Mailbox -Database "Mailbox Database 0989701769" -Identity 'Mike Ray' -User 'Terry Adams'

EMC abil saab samuti kasutajaid külge ühendada. Selleks tuleb võtta Recipients Configuration alt Disconnected Mailbox. Lahtiühendatud postkastid on siin näha (ainult disabled mailbox staatusega!) ja neid saab külge ühendada:

New Picture

Märkus: Mõnikord võib olla vaja käivitada Clean-MailboxDatabase käsk, et värskendada lahtiühendatud postkasti info AD ja Exchange baasi vahel.

2. Taasta sisu olemasolevale kasutajale

Eesmärk taastada lahtiühendatud postkasti sisu olemasoleva kasutaja postkasti. Seda saab teha ainult Powershellis New-MailboxRestoreRequest käsuga. Näiteks taastame Mike Ray disabled mailbox-i sisu Holly postkasti:

New-MailboxRestoreRequest -SourceDatabase "Mailbox Database 0989701769" -SourceStoreMailbox 'Mike Ray' -TargetMailbox Holly -AllowLegacyDNMismatch

Juhul kui sihtpostkast pole sama kui disabled mailbox, siis tuleb kasutada -AllowLegacyDNMismatch võtit. Kui on vaja, et taastamine toimuks kindlasse kataloogi, siis tuleb kasutada -TargetRootFolder võtit. Võimalik on filtreerida ainult kataloogide tasemel, see tähendab taastada ainult teatud katalooge või mingeid katalooge mitte taastada. Analoogiliselt saab sama käsuga taastada ka soft-deleted postkasti sisu olemasolevale kasutajale.

Kuivõrd antud käsk algatab taastamise protsessi, siis selle oleku saab käsuga Get-MailboxRestoreRequest. Kui staatus on Completed, siis saab seda eemaldada Remove-MailboxRestoreRequest käsuga.

Lisaks New-MailboxRestoreRequest käsule saab Recovery mailbox baasis olevate postkastide taastamiseks kasutada ka Restore-Mailbox käsku. Restore-Mailbox käsul on võimalik kasutada erinevaid filtreid (näiteks kuupäevad, subjektid jne). Juhul kui taastamise sihtpostkast ei ole sama kui lahtiühendatud postkastil, siis saab taastada ainult sihtpostkastis määratud kataloogi.

3. Kustutada lõplikult baasist

Eesmärk kustutada lahtiühendatud postkastid koheselt baasist. See võib osutuda eriti oluliseks soft-deleted postkastide korral, mis jäävad järele peale postkasti teise baasi tõstmisel, ning hoiavad baasi ruumi kinni. Kustutamist on võimalik teha kahte moodi (mõlemad Powershellis), EMC kaudu seda teha ei saa:

 • Kasutada Remove-Mailbox käsku koos StoreMailboxIdentity võtmega, väärtuseks näiteks eemaldatava postkasti GUID. See on kohmakas ja ebamugav, mõtekam on kasutada teist meetodit (kui võimalik). Järgmine näide kustutab püsivalt Mike Ray lahtiühendatud postkasti:

$Temp = Get-Mailbox | ? {$_.DisplayName -eq 'Mike Ray'}

Remove-Mailbox -Database "Mailbox Database 0989701769" -StoreMailboxIdentity $Temp.MailboxGuid

 • Kasutada Remove-StoreMailbox käsku (alates SP1-st). Eelmine näide antud käsuga näeks välja nii:

Remove-StoreMailbox -Database "Mailbox Database 0989701769" -Identity ‘Mike Ray’ -MailboxState Disabled

Juhul kui vaja kõik baasis allesolevad äratõstetud postkastid (ehk soft-deleted mailboxes), siis järgmine näide teeb seda:

Get-MailboxStatistics -Database "Mailbox Database 0989701769" | ? {$_.DisconnectReason -eq "SoftDeleted"} | foreach {Remove-StoreMailbox -Database $_.database -Identity $_.mailboxguid -MailboxState SoftDeleted}

Arhiivi taastamine

Kuigi arhiivi taastamine on põhimõtteliselt sama kui lahtiühendatud postkastil, erineb arhiivi taastamine natuke eelnevast. Online arhiivist taastamist võib ette tulla, kui sealt on midagi kustutatud säilituspoliitika abil (retention policy) või on kasutaja midagi ise sealt ära kustutanud. Analoogiliselt lahtiühendatud  postkastiga, on 3 võimalust:

 1. Taasühenda arhiiv kasutajaga
 2. Taasta arhiivi sisu
 3. Eemalda baasist lahtiühendatud arhiiv

1. Taasühenda arhiiv kasutajaga

Arhiivi saab külge võtta ainult samale kasutajale, kellele see ennem kuulus. Põhjus on selles, et LegacyDN attribuut on nii primaarsel kui ka arhiivi postkastil üks ja seesama, mistõttu ei saa seda “valele” kasutajale külge panna. Külge ühendamine ise käib analoogiliselt lahtiühendatud postkastidega, tuleb vaid lisada parameeter Archive. Näiteks ühendame Nuno Bunto lahtiühendatud arhiivi talle külge tagasi:

Connect-Mailbox -Database Archive -Identity 'Online Archive - Nuno Bento' -Archive

2. Taasta arhiivi sisu

Primaarsel postkastil ja arhiivi postkastil on erinevad identifikaatorid (Guid). Taastamiseks oleks vaja ette anda või teada arhiivi postkasti Guid-i. Näiteks pärime recovery database sisu koos Guid-ga:

Get-MailboxStatistics -Database RecoverArchive | fl Display*, *guid*

image

Jätkame näidet, Holly arhiivi taastamine, parameetrid võtame Holly primaarse postkasti attribuutidest, taastatav sisu ühildatakse olemasolevaga:

Get-Mailbox Holly | % {New-MailboxRestoreRequest -SourceDatabase RecoverArchive -SourceStoreMailbox $_.ArchiveGuid -TargetMailbox $_.Identity -TargetIsArchive}

New Picture

Kasutame juba tuttavat New-MailboxRestoreRequest käsku (% ees on alias ForEach käsule), lisandiks TargetIsArchive arhiivi määratlemiseks. Lõpetatud taastamiskäsu kustutamine:

Get-MailboxRestoreRequest | ? {$_.Status -eq “Completed”} | Remove-MailboxRestoreRequest -Confirm:$false

Võib ka kasutada Restore-Mailbox käsku. Sellisel juhul saame taastada ainult mingisse kataloogi, küll aga saame kasutada filtreid. Järgnev näide taastab Holly arhiivi postkasti Taastatud kataloogi:

Restore-Mailbox Holly -RecoveryDatabase RecoverArchive -RecoveryMailbox ‘c719b767-551f-4bac-8630-9f61c4cafcaa’ -TargetFolder Taastatud

3. Eemalda baasist lahtiühendatud arhiiv

Täpselt analoogiline lahtiühendatud postkastidega.

Comments (0)

Skip to main content