Ressursikalendrid: Osa 3/3


Eelmises osas sai vaadeldud, kuidas ja mida saab konfigureerida ressursikalendrite juures ja seda siis eelkõige Exchange 2010 näitel (kuigi jutt sama ka Exchange 2007 kohta, lihtsalt GUI pole sama hea või puudub). Käesolevas osas tuleb vaatluse alla veel kohandatavad ressursiattribuudid (Custom Resource Properties) ja kuidas Outlook-ga koosoleku tegemisel me neid ära saame kasutada.

Kohandatavad ressursiattribuudid

Nagu varasemast sai räägitud, on olemas kahte sorti ressursikalendreid – ruumi kalendrid (Room mailbox) ja varustuse kalendrid (Equipment mailbox). Ruumi kalendriteks on üldiselt kohaga määratud ehk paiksed ressursid, nagu näiteks koosoleku ruum, auditoorium, arvutiklass. Varustuse kalender pole asukoha põhine, nagu näiteks mobiilne projektor, mängukonsool, ja miks mitte ka auto. Kohandatavad ressursiattribuudid aitavad kasutajal valida kõige sobivamat ressurssi, mis on administraatoril lisatud iga ressursi juurde. Näiteks võivad ruumikalendril olla sellisteks attribuutideks kas ruumil on whiteboard, videoprojektor, telefon jne. Varustuse kalendril võivad need olla projektori korral resolutsioon ja kaal, mängukonsooli korral kaasas olevad mängud jne.

Ennem kui me saame ressursikalendrile omistada kohandatud ressursiattribuute, tuleb need attribuudid defineeerida, ehk luua skeem. Skeemi loomise juures tuleb näidata, kummale ressursikalendri tüübile see attribuut mõeldud on, kas ruumile või varustusele. Skeemi saab luua ainult Exchange PowerShell-st kasutades käsku Set-ResourceConfig.  Esialgu meil mingeid väärtusi veel skeemis pole:

image

Kuivõrd on multiväärtusattribuudiga, siis kõigepealt loeme hetkeseisu $ResConf mälumuutujasse:

$ResourceConf = Get-ResourceConfig

Nüüd lisame kõigepealt attribuute ruumile:

$ResourceConf.ResourcePropertySchema += (“Room/Whiteboard”)

Kasutada võib ka sellist lisamist:

$ResourceConf.ResourcePropertySchema.Add(“Room/Projector”)

Eemaldamiseks vastavalt –= ja Remove meetod.

Varustuse skeemi attribuute lisame peaaegu analoogiliselt. Muide lubatud sümbolid attribuudi nimes on tähe-numbrilised, isegi – ja _ pole lubatud:

$ResourceConf.ResourcePropertySchema += (“Equipment/Resolution1024x768”)

Peale lisamisi on mul selline seis:

image

Viimase tegevusena tuleb omistada mälumuutujast tagasi:

Set-ResourceConfig -ResourcePropertySchema $ResConf.ResourcePropertySchema

Peale skeemi loomist saame neid attribuute omistada ressursikalendritele. Kõige lihtsam on seda teha EMC kaudu, pilt on tuttav osa 2-st:

image

Valida tuleb siis Resource custom properties alt Add (kui meil skeemi pole, siis saame tühja akna ja soovituse skeem luua):

image

Näha on, et kuna on tegemist ruumikalendriga, siis ei näidata varustuse attribuute (ja ka vastupidi). Valime siit konkreetse ruumikalendri jaoks sobivad attribuudid:

image

Analoogiliselt lisame ka varustuse kalendrile attribuudid.

Ressursikalendri broneerimine

Ressursikalendri broneerimine käib Outlookst väga lihtsalt ja loogiliselt, enam-vähem nagu kutsuks inimesigi. Ainuke vahe on, et me märgime kutsutava kui ressurss tüüpi. Outlook 2007-s on juba eraldi valik ruumide lisamiseks, kus näidatakse kohe ainult ruumi ressursikalendreid:

image

image

Kui võtta lahti Address Book, ning valida sealt All Rooms, siis on näha kõik ruumid (sama pilt ka kui ülal piltidel valida ruumide selekteerimine). Lisaks on näha ka ruumi mahtuvus ja ruumile määratud kohandatud ressursiattribuudid:

image

Kahjuks pole samasugust funktsionaalsust (vähemalt seni veel) varustuse ressursikalendritele. Samuti ei ole OWA-s nähtav selline ruumiinfo, mis Outlookis.

Kui teil on migreerimisprotsess vanemalt Exchange 2003 versioonilt kas Exchange 2007 või Exchange 2010 peale, siis kaks linki, kuidas seal defineeritud ressursikalendrid üle tuua Exchange 2007 või 2010 peale:

Upgrade Exchange 2003 Auto Accept Agent-Based Resource Mailboxes to Exchange 2007

(http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb232130(EXCHG.140).aspx)

Upgrade Outlook Direct Booking Resource Mailboxes to Exchange 2007

(http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb232195(EXCHG.140).aspx)

Vaata lisaks ka:

Comments (0)

Skip to main content