Ressursikalendrid: Osa 1/3


Ressursikalendrid on kasutamist leidnud Exchange juures ilmselt samakaua kui on Exchange serverite ajalugu. On ju kalender üks komponente, mida pakutakse, ning lihtne selle kaudu aega broneerida. Küll aga on alates Exchange 2007-st otsene ressursikalendrite tugi, ehk on võimalik juba luua süsteemselt määratletud ressursikalendreid. Ennem Exchange 2007-t tehti lihtsalt üks selleks otstarbeks määratud kasutaja, logiti tema alt sisse, häälestati mõningad parameetrid. Kasutati ka Public Folder põhinevaid ressursikalendreid, aga nende kasutamine oli veel piiratum. Public Folderitega polnud lihtsat vahendit automaatseks koosoleku kutsete vastuvõtmiseks/tagasilükkamiseks.

Järgmises kolmaosalises artiklis käin läbi, kuidas teha resssursikalendrit, ning mis parameetrid seal on.

Ressursikalendri tegemine käib nii Exchange 2007 kui Exchange 2010 korral täpselt samamoodi. Teen näitena läbi Exchange Management Console abil:

EMC tuleb Recipient Configuration alt võtta Mailbox ja action-ks valida New Mailbox. Esimese valikuna tuleb valida, mis tüüpi mailbox teha (vaikimisi on valitud esimene User Mailbox):

image

Ressursikalendri tegemiseks on meil kaks valikut: Room Mailbox ja Equipment mailbox. Põhimõtteliselt vahet nende käitumise ja omaduste poolt pole. Microsofti nägemuse kohaselt kasutatakse Room Mailbox tüüpi koosolekuruumide jaoks, ning Equipment mailbox tüüpi varustuse jaoks. Varustuseks võib olla näiteks mobiilne videoprojektor, fotoaparaat, mängukonsool jms. Antud näites valime Room Mailboxi, sest teeme koosolekuruumile ressursikalendrit.

Edasi on analoogiliselt User Mailbox tegemisega vaja valida, kas loome selle jaoks uue AD kasutaja või kasutame juba mõnda olemasolevat:

image

Järgmises sammus tuleb valida OU, kus see kasutajanimi hoitakse, kena oleks koondada ressursikalendri kasutajanimed ühte omaette OU-sse (antud näites Contoso.com/Resources). Lisaks küsitakse veel igasugu nimesid ja user logon name. Kõige all on parooli koht, mida ressursikalendri tegemisel pole vaja täita (kasutaja on vaikimisi disabled staatusega niikuinii). Exchange 2010 SP1 korral ei saa paroolivälja isegi kasutada:

image

Järgmise sammuna tuleb lisada alias, millises stores see ressursikalender olema hakkab (võib ka lasta automaatselt süsteemil ise panna), ning vajadusel aegumispoliiika poliis omistada (võib ka hiljem teha või üldse mitte omistada):

image

Ning järgmises sammus New vajutades tehaksegi vastav ressursikalender valmis:

image

Nagu eelpool mainitud, teeb Exchange ressursikalendri kasutajanime ja märgib selle disable seisu (mis on ka ressursikalendri tööks vajalik seis!). Sellisel moel on ressursikalendri kasutajanimed ohutud, otse nendega keegi sisse ei logi. AD U&C konsoolilit on näha kahte ressursikalendrit, mis disabletud:

image

EMC all on ressursikalendritel natuke teistmoodi ikoon, Room Mailboxil on seal ka uks ja Equipment Mailboxil on seal whiteboardi kujutis (vähemalt ma arvan, et see on whiteboard Smile). Lisaks on Recipient Type Details all kirjeldus vastavalt kas Room Mailbox või Equipment Mailbox:

image

Osa 2/3 käsitleb parameetreid, mida ja kuidas ressursikalendri juures kasutada.

Vaata ka:

Comments (0)

Skip to main content