Exchange Server 2010 SP1: viga mailbox database copy lisamisel ja kustutamisel


Kui Exchange 2010 RTM versioonile tehti upgrade SP1 peale, siis võib esineda järgmine viga juhul, kui lisate või eemaldate EMC abil mailbox store koopia DAG-s (või kasutate PS käske Add-MailboxDatabaseCopy või Remove-MailboxDatabaseCopy).

Lisamisel (Add-MailboxDatabaseCopy DB01 -MailboxServer MBX2) võite näha sellist viga:

WARNING: An unexpected error has occurred and a Watson dump is being generated: Registry key has subkeys and recursive removes are not supported by this method.
Registry key has subkeys and recursive removes are not supported by this method.
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Add-MailboxDatabaseCopy], InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId : System.InvalidOperationException,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.
AddMailboxDatabaseCopy

Vea tulemusena ei looda vastava database koopiat. Õnneks saab seda viga ka parandada. Selleks tuleb kõigepealt teada saada nimetatud database GUID (kasuta käsku Get-MailboxDatabase DB01 | fl name,GUID) ja eemaldada antud masina registrist selline võti:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14\Replay\State\4b2ede74-026c-43bf-8e4f-5811f6d0afdf\DumpsterInfo

4b2ede74-026c-43bf-8e4f-5811f6d0afdf on siis DB01 baasi GUID ja kustutada tuleb DumpsterInfo võti. Julgemad võivad kasutada ka shelli käsku:

Remove-Item HKLM:\Software\Microsoft\ExchangeServer\Replay\State\4b2ede74-026c-43bf-8e4f-5811f6d0afdf\DumpsterInfo

image

Veelgi julgemad võivad suurte baaside arvu ja/või serverite korral kasutada valmisskripti DeleteDumpsterRegKey.ps1, mida saab Exchange Team Blog allalaadmislehelt. See skript koristab antud registri võtme ära üle kõikide Exchange 2010 serverite baaside organisatsioonis.

Eemaldamisel (Remove-MailboxDatabaseCopy DB01\MBX2) saame põhimõtteliselt sama vea mis lisamisel, ainult et tegelikult koopia nimetatud serverilt ka tegelikult eemaldatakse.

Comments (0)

Skip to main content