Vajalikud hotfixid ennem Exchange 2010 SP1 installeerimist


Exchange Server 2010 Service Pack 1 installeerimiseks peavad olema Exchange serverile installeeritud ka mõned hotfixid, mis on siis eelduseks SP1 installeerimiseks. Kahjuks ei ole Exchange team pannud neid hotfixe juba SP1 enda koosseisu, mis oluliselt lihtsustaks SP1 installeerimist. Hotfixid, mis tuleks ennem SP1 installeerimist peale panna:

Need toodud parandused ei tundu Exchange Serveri või selle op. süsteemi kohta käivad, kuid paraku vajalikud.

Kui Exchange serverile on peale lastud kõik Windows Update kaudu tulevad parandused, siis peaks eelnevad hotfixid piisavad olema. Vastasel korral võib vaja minna veel selliseid parandusi enne kui SP1 saab peale panna:

Comments (0)

Skip to main content