Update Rollup1 väljas Exchange 2007 Service Pack 2 jaoks


24. novembril tuli Exchange 2007 SP2 jaoks välja Update Rollup1, mis peaks parandama 60 ilmnenud probleemi ja 39 kasutajate tõstatatud muutust. Enamik muutustest on parandused ilmnenud vigadele, aga on ka paar muutust paranduse enda installikas:

  1. Võimalus katkestada rollup install. Varem oli katkestamise nupp hall (disabled)
  2. Installeerimise eelne kontroll (interneti olemasolu ja vajalike õiguste olemasolu)
  3. Lühem Exhcange teenuste maas oleku aeg
  4. Võimalus Exchange administraatoritel käivitada PowerShell skripte ennem ja peale installeerimist

Update Rollup1 ise on saadaval KB 971534, kus saab ka täpsemalt lugeda tehtud parandustest . Rollup vajab, et Service Pack 2 oleks juba installitud. Kes tahab otse rollupi tõmmata, saab seda siit kätte.

Comments (0)

Skip to main content