Technet Spotlight On Demand Video – Mikael Nystrom – Windows Server 2008 features


Kavalkad av demon på virtualisering, nya Terminal Services funktionerna, nya IP-stacken, IIS 7.0, Server Management och mycket mer.


http://www.microsoft.com/sverige/technet/spotlight/sessionh.aspx?videoid=801 

Skip to main content