Technet Spotlight On Demand Video – Johan Arwidmark – Windows Server 2008 deployment


En live demonstration om hur man automatiserar utrullning av Windows Server och Windows Vista från Windows Server 2008 med en massa spännande verktyg.


 http://www.microsoft.com/sverige/technet/spotlight/sessionh.aspx?videoid=802

Skip to main content