Microsoft, CGI ja Administer kumppanoituivat Suomessa pk-yritysten toiminnanohjauksen helpottamiseksi


Tuore tutkimus paljastaa, että alle puolet yrityspäättäjistä arvioi yrityksensä ajankäytön tehokkaaksi. Yksi apu ajankäytön haasteisiin löytyy teknologiasta. Vastauksena pk-yritysten ajankäytön ja johtamisen haasteisiin Microsoft, CGI ja Administer lanseeraavat ensimmäisen pk-yrityksille suunnatun, täysin pilvessä sijaitsevan ja helppokäyttöisen toiminnanohjausratkaisun palveluineen.

Kiire vaivaa suomalaisjohtajia – ainoastaan 3 prosenttia arvioi, ettei tarvitsisi lisää työaikaa ja alle puolet (42 %) arvioi työnantajayrityksensä ajankäytön tehokkaaksi. Aika kuluu suunnittelun sijasta perustekemiseen, sillä jopa 64 prosenttia yrityspäättäjistä kokee tekevänsä enemmän rutiinitöitä kuin strategisia tehtäviä.

Tuoreen Microsoftin teettämän tutkimuksen* mukaan suurin osa yrityspäättäjistä käyttäisi mielellään enemmän aikaa suunnitteluun, koski se sitten työpäivää, tulevaisuutta tai yrityksen toimintaa. Kakkossijalle nousi vuorovaikutus - henkilöstön tai kollegoiden kanssa keskusteluun tai ajatusten vaihtoon koettiin jäävän liian vähän aikaa. Kolmanneksi eniten mainintoja sai ajattelu ja ideointi.

Asiakkaita priorisoidaan, eikä asiakassuhteeseen sikäli kaivata lisäaikaa – enemmän yrityspäättäjät kaipaavat lisää aikaa erityisesti toiminnan suunnitteluun, vuorovaikutukseen sekä luovaan ajatteluun. Työnsä suurimmaksi haasteeksi yrityspäättäjät nostivat yrityksen tulevaisuuden menestystekijöiden löytämisen.

Taloushallinnolla petrattavaa tiedon jakamisessa?

Ajankäytön lisäksi tutkimuksessa selvitettiin yrityspäättäjien suhdetta teknologiaratkaisuihin. Vastaajayrityksistä 69 prosentilla oli käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja sitä hyödynnettiin eniten taloushallinnossa (65 %), kannattavuuden parantamisessa (49 %), asiakastyössä (45 %) ja myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa (43 %).

Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia kokee, että uudet teknologiaratkaisut tukevat aiempaa joustavammin ja paremmin liiketoimintaa. Valmiita, nopeasti käyttöönotettavia palveluita omien järjestelmien ostamisen sijaan käyttäisi mieluummin 53 prosenttia. 78 prosenttia vastanneista arvioi itsensä nopeaksi omaksumaan uusia järjestelmiä.

Enemmistö vastaajista pitää taloushallinnon tuottamaa informaatiota ymmärrettävänä, tarkkana ja päätöksentekoa tukevana. Informaation joustava saatavuus on selkein kehityskohde, sillä se jakaa voimakkaasti: 49 prosenttia arvioi tiedon olevan joustavasti saatavilla, kun taas 42 prosenttia antoi päinvastaisen arvion. Erityisesti myynti- ja markkinointijohtajien mielestä informaatiota ei ole joustavasti saatavilla.

"Tähän haasteeseen on olemassa ratkaisu: pilveä hyödyntävä toiminnanohjausratkaisu. Pilviteknologian ansiosta nyt ensimmäistä kertaa suuryritysten tasoiset toiminnanohjauksen työkalut, kuten taloushallinto, ovat myös pienempien yritysten käytettävissä kohtuullisin kustannuksin ja helppokäyttöisesti. Toiminnanohjausjärjestelmällä on tärkeä rooli suomalaisten yritysten kasvussa ja johtamisessa, sillä se mahdollistaa tehokkaamman tiedon jakamisen ja säästää yritysjohdon aikaa esimerkiksi vuorovaikutukseen henkilöstön kanssa ja suunnittelutyöhön – juuri niihin tärkeisiin osa-alueisiin, joihin aikaa kaivattaisiin lisää", kommentoi Jaakko Karhumaa Microsoftilta.

Toiminnanohjaus pilvestä aiempaa helpommin: Microsoft, CGI ja Administer yhteistyöhön

Vastauksena yrittäjien aikatauluhaasteisiin Microsoft, CGI ja Administer lanseerasivat huhtikuussa ensimmäisenä pk-yrityksille suunnatun täysin pilvessä sijaitsevan toiminnanohjauspalvelun. Yritykset ovat kehittäneet yhteistyössä markkinoiden helppokäyttöisimmän palvelukokonaisuuden, joka sisältää sekä työkalut että integrointi- ja tarvittaessa jopa ulkoistuspalvelut pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Myös hinnoittelu on uutta: työkalut ja palvelun voi hankkia joustavasti kuukausihinnoittelulla käyttäjämäärän mukaan.

Täysiverinen talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmä on käytettävissä helposti kaikenlaisten päätelaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten kautta. Yritys voi ottaa käyttöön tarvitsemansa sovellusalueet, oli kyseessä sitten taloushallinnon, tuotannon, logistiikan, asiakkuudenhallinnan, huollon tai sähköisen kaupan ohjaamisen ratkaisut.

"Uskomme, että suomalaiset pk-yritykset osaavat arvostaa tunnettuja ja luotettavia taustatoimijoita, joilta saa palvelun suomen kielellä", täydentää taloushallinnon henkilöstövuokrauspalvelujakin tarjoavan Administerin toimitusjohtaja Peter Aho.

Toiminnanohjausjärjestelmä on helppo integroida muihin Microsoft-tuotteisiin, kuten Excel, Outlook, Word, SharePoint, SQL ja Windows. Asiakaskohtaisista ratkaisuista ja integraatioista osaksi liiketoimintaprosesseja vastaa CGI.

*Pk-yrityksen ajanhallinnan haasteet -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Qualitems 12.3 – 5.4.2013 Microsoftin, CGI:n ja Administerin toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 250 yrityspäättäjää pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Tutkimus selvitti yrityspäättäjien, kuten toimitus-, talous- ja myynti- sekä markkinointijohtajien näkemyksiä johtamisesta, ajankäytöstä ja omaan työntekoon liittyvistä haasteista. Kyselyssä käsiteltiin myös sähköisten järjestelmien käyttöä yrityksen johtamisen tukena.

Lisätietoja:

Microsoft Oy, Dynamics-liiketoimintajohtaja Jaakko Karhumaa

jaakko.karhumaa@microsoft.com, p. 040 555 2366

Administer Oy, toimitusjohtaja Peter Aho

peter.aho@administer.fi, p. 040 5013661

CGI, Vice President Henry Nieminen

henry.nieminen@cgi.com, p. 040 827 9622

 

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.

 

Administer

Administer on sähköisiin taloushallinnon palveluihin erikoistunut auktorisoitu tilitoimisto, joka tarjoaa laadukkaita tilitoimisto- ja talousjohdon palveluita useiden kymmenien vuosien kokemuksella. Asiakkainamme on noin tuhat eri alojen yritystä pörssiyhtiöistä yhden hengen konsulttitoimistoihin. Reaaliaikaisten sähköisten ratkaisujen lisäksi Administer tarjoaa käyttöösi 150 kokeneen ammattilaisen joukon, joiden jatkuva koulutus takaa palveluiden tehokkuuden, tarkkuuden ja korkean laadun. Yrityksellä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa.

 


Comments (0)

Skip to main content