PK-yrityskenttä jakautumassa kahtia: Tulevaisuususkoiset tukeutuvat kasvussaan teknologiaan


Microsoftin tuore tutkimus* kertoo, että suomalainen yrityskenttä on jakautumassa: tulevaisuususkoiset tukeutuvat uuteen teknologiaan ja tietojärjestelmiin kehittääkseen liiketoimintaansa, kun vastaavasti paikallaan pysyjät eivät usko teknologian tuomiin mahdollisuuksiin sen enempää kuin liiketoimintansa kasvuun.  

Pienten eurooppalaisten yritysten, alle 25 työntekijää, työntekijöistä tulevaisuuteen positiivisimmin suhtautuvat näkevät teknologiassa avaimia liiketoiminnan kehittämiseen. Vahvinta teknologia- ja tulevaisuudenusko oli nuorissa alle kuuden vuoden ikäisissä yrityksissä. 45 prosenttia heidän työntekijöistä uskoo yrityksensä kasvattavan liiketoimintaansa tulevan 12 kuukauden aikana.

Suomessa tulevaisuuteen uskotaan tätäkin vankemmin: 58 prosenttia nuorten yritysten työntekijöistä ennustaa kasvua tulevalle vuodelle. Vanhemmissa yrityksissä ensi vuoden kasvuun uskoo vain 27 prosenttia vastanneista. Tulokset tulevat ilmi Microsoftin teettämästä tutkimuksesta 24 eurooppalaisessa maassa.

Yleisesti ottaen nuorissa yrityksissä myös pilvestä hankittavat palvelut ovat tutumpia kuin vanhoissa yrityksissä. 47 prosenttia suomalaisista nuorten yritysten työntekijöistä näkee pilvipalvelujen olevan kriittinen menestystekijä kasvua haettaessa. Yrityksissä, joissa ei vielä käytetä pilvipalveluja, 37 prosenttia työntekijöistä pitää niitä kriittisenä kasvutekijänä.

Pilvikäyttäjien usko oman yrityksensä IT-järjestelmien tehokkuuteen on myös merkittävästi korkeampi kuin muiden. Heistä 53 prosenttia katsoo järjestelmiensä olevan tehokkaat, kun muilla luku on 43.

”Tutkimustulokset vahvistavat näkemystä, jonka kohtaamme asiakkaiden parissa päivittäin. Pilvipalvelut valtaavat nopeasti alaa ja usein niiden käyttöönotto näyttää kulkevan käsi kädessä menestymisen halun kanssa. Pilvipalvelujen joustavuus ja helppous vapauttavat yritykset tekemään omaa ydinliiketoimintaansa ja keskittymään paremmin vaikkapa juuri kasvun hakemiseen”, johtaja Markku Pulkkinen Microsoft Oy:stä näkee.

Suomalaiset pilvikäyttäjien kärjessä Pohjoismaissa

Pilvipalveluja käytetään 47 prosentissa kyselyyn osallistuneista yrityksistä, mikä on hyvin lähellä Länsi-Euroopan keskiarvoa (45 %) ja himpun enemmän kuin Ruotsissa (42 %). Vastaavasti Norja (23 %) ja Tanska (32 %) ovat lähteneet selvästi hitaammin liikkeelle pilvipalvelujen käyttämisessä. Eurooppalaista trendistä poiketen Suomessa pilvipalveluja käytetään yhtä paljon niin vanhoissa kuin nuorissa yrityksissä (47 %).

Pilvipalvelujen keskeisimpiä käytön syitä ovat teknologiakulujen vähentäminen, toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden lisääminen. Pilvessä jo oleville yrityksille tietoturva on yksi pääsyistä käyttää pilvipalveluja. Niille, joille pilvi ei ole tuttu, tietoturva on puolestaan suurin huolenaihe. Pulkkinen pitää tätä mielenkiintoisena havaintona.

”Tämä osoittaa, että meidän on entisestään vahvistettava tietoturvaviestiämme. Meidän on osoitettava vieläkin paremmin, mille faktoille pilviteknologian tietoturva perustuu ja miksi se useimmassa tapauksessa on turvallisempi vaihtoehto kuin yrityksen itsensä ylläpitämä palvelu.”

Suomalaiset luottavaisia tulevaisuuden suhteen

Positiivista Suomen kannalta on, että suomalaisten pienyritysten työntekijät ovat hieman luottavaisempia tulevaisuuden kasvuodotuksiin kuin esimerkiksi pohjoismaiset kollegansa. Suomalaisten pienyritysten työntekijöistä 32 prosenttia arvioi yrityksensä menestyvän ensi vuonna paremmin. Esimerkiksi Norjassa vastaava luku on 27 prosenttia.

“Suomalaisia on perinteisesti kritisoitu sitä, että emme uskalla ottaa riskejä ja suhtaudumme pessimistisesti tulevaisuuteen. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat päinvastaiseen. Vaikeista ajoista huolimatta erityisesti nuorissa yrityksissä on roppakaupalla tulevaisuuden uskoa ja he uskaltavat tarttua teknologian tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin”, Pulkkinen jatkaa.

Pienestä yrityksestä maailmanmaineeseen noussut leikkipaikkavälineyritys Lappset Group Oy on esimerkki rohkeudesta ja peräänantamattomuudesta. He ovat matkan varrella uskaltaneet kulkea omaa tietään ja hakeneet kumppaneita ydinosaamisensa ulkopuolisiin asioihin. Lappsetille on tärkeää, että perusteknologiaratkaisut eivät sido omia resursseja ja ovat kustannustehokkaita. Yksi vastaus näihin toiveisiin löytyi Microsoftin Office 365 -pilvipalvelusta.

Lappset Group Oy:n tietohallintotiimin vetäjän Vesa Takalan mukaan pilvipalvelut ovat oiva ratkaisu perusjuttuihin.

”Sähköposti on jo niin peruskauraa, ettei sillä kannata rasittaa omaa IT-ympäristöä. Sen saa nykyisin paljon halvemmalla ja toimintavarmemmin pilvestä. Näin omalle väelle jää enemmän aikaa kehittää liiketoiminnallemme spesifisempiä palveluja.”

”Pilvipalveluiden virtaviivaisuus auttaa meitä reagoimaan nopeammin. Kustannustehokkuus ja varmuus ovat myös pilven ehdottomia vahvuuksia”, Takala jatkaa.

*Ipsos Morin tekemässä tutkimuksessa haastateltiin alle 25 työntekijän yritysten henkilöstöä 24 Euroopan maassa (Itävalta, Belgia, Luxemburg, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Hollanti, Norja, Puola, Romania, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki ja Ukraina). Tutkimukseen haastateltiin 6800 työntekijää, joista 200 oli Suomesta. Haastattelu tehtiin helmi-maaliskuussa 2013.

 

Lisätiedot:

Markku Pulkkinen, Microsoft Oy, johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit, puh. 040 511 6239

Lappset Group Oy

Vesa Takala, Lappset Group Oy, tietohallintotiimin vetäjä, puh. 040 744 7873

 


Comments (0)

Skip to main content