Linnanmäki tehostaa asiakaspalvelua ja myyntiä pilvipohjaisella asiakkuudenhallintajärjestelmällä


Linnanmäki päätti parantaa asiakashallintaansa ja myyntiprosessiaan CRM-järjestelmän avulla. Huvipuistossa otettiin vastikään käyttöön pilvipohjainen Microsoft Dynamics -asiakkuudenhallintajärjestelmä, jossa kaikki yritysasiakastiedot ovat koko myyntiorganisaation ulottuvilla käyttäjien työskentelypaikasta riippumatta. Linnanmäki on hyvä esimerkki CRM-järjestelmien käytön laajenemisesta Suomessa. Tämä käy ilmi MarketVision tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin CRM-järjestelmien hyödyntämistä ja trendejä yli sadassa suomalaisyrityksessä.

Linnanmäki päätti vuoden vaihteessa tehostaa liiketoimintaansa CRM-järjestelmän avulla, kun perinteiset työkalut eivät enää riittäneet huvipuiston tarjous- ja tilauskantojen ja yritysasiakkuuksien seurantaan. Myös moneen eri järjestelmään pirstaloituneet tiedot haluttiin koota samaan paikkaan. ”CRM-järjestelmän avulla halusimme parantaa asiakaspalveluamme, tehostaa myyntiä sekä kehittää toiminnan ohjausta tukevaa raportointia", kertoo Linnanmäen yritysmyynnin osastopäällikkö Mari Tuomikoski.

CRM-järjestelmäksi valikoitui pilvipohjainen Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. Vaakakupissa painoivat muun muassa järjestelmän käytettävyys ja joustavuus. "Kun halusimme lisätä vauhtia, halusimme myös järjestelmän, joka pysyy vauhdissa mukana. Dynamics Online on siinä mielessä huikea, että se on hyvin räätälöitävissä ja pystymme muokkaamaan sitä itse. Lisäksi se on looginen, helposti käytettävä. Myös järjestelmän pilvipohjaisuus on mielestäni modernia tätä päivää", Tuomikoski perustelee.

”Hyödyt näkyvät jo Linnanmäen yritysasiakkaiden tyytyväisyytenä”

Linnanmäen CRM-projekti toteutettiin avaimet käteen -periaatteella kuukaudessa. "Järjestelmää varten ei tarvinnut tehdä erillisiä palvelin- tai muita laitehankintoja, sillä järjestelmä otettiin käyttöön pilvestä. Pilvipalveluna toteutettu CRM on nopea ja helppo ratkaisu, sillä siinä pääsee heti konkreettisesti järjestelmän hyötyihin kiinni", kertoo kokonaisuuden Linnanmäelle toimittanut Codebakers Oy:n projektipäällikkö Toni Urpi.

Huvipuistossa ollaan tyytyväisiä hankintaan. "Nyt pystymme seuraamaan asiakkuuksia ja omaa tekemistämme uudella tavalla. Raportoinnin avulla näemme selkeästi missä mennään, millä teholla ja millaisin toimenpitein. Lisäksi jokainen myyjä pystyy suunnittelemaan ja aikatauluttamaan omaa asiakastyötään päivittäin kasvavan asiakashistorian pohjalta. Tämä kaikki näkyy myös asiakastyytyväisyydessä", Tuomikoski kiittelee.

Myös Codebakers Oy:n Toni Urpi näkee ratkaisun selkeät hyödyt. "Tiedot ovat ajan tasalla ja yhdessä järjestelmässä. Outlook-sähköpostiin integroinnin ansiosta yhteydenpitohistoria asiakkaisiin on tallella ja tilojen vuokraus sekä tarjoukset hoituvat suoraan Outlookissa. CRM-järjestelmällä helpotetaan Linnanmäen myyjien käytännön työtä."

CRM:n käyttö monipuolistuu Suomessa MarketVision mukaan

CRM-järjestelmää käytetään useissa suomalaisyrityksissä eritoten myyntiprosessien tukemisessa ja avainasiakashallinnassa. Käyttö on kaiken aikaa laajenemassa. Yritykset suunnittelevat lisäävänsä järjestelmän toiminnallisuuksia ja käyttäjämäärien uskotaan kasvavan. Tämä ilmenee MarketVision tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin CRM-järjestelmien hyödyntämistä ja trendien vaikutusta asiakkuudenhallintaan suomalaisyrityksissä*. CRM-järjestelmä oli käytössä jopa 75 %:ssa tutkimukseen vastanneista yrityksistä, joista valtaosa oli alle 500 hengen organisaatioita.

Tulosten mukaan suomalaisyritykset arvostavat CRM-järjestelmässä eniten loppukäyttäjäystävällisyyttä sekä integroitavuutta muihin yrityksen järjestelmiin. Mukana olleista yrityksistä runsas 30 % oli hankkinut tai aikeissa hankkia Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän. Järjestelmän pilvipohjainen Online-versio on noussut suosiossaan perinteisen version rinnalle ja pilvipalvelujen yleistyessä sen osuuden CRM-markkinoilla odotetaan kasvavan.

*Marketivision: ”CRM-järjestelmien hyödyntäminen Suomessa” (6/2012). Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 102 eri organisaatioiden edustajaa ajalla 11.1.–1.3.2012. Vastaajat olivat eri toimialoilta ja edustivat pääosin myyntiä ja markkinointia. Valtaosa haastatelluista oli alle 500 hengen organisaatioista. Tutkimukseen haastateltiin vain sellaisia organisaatioita, joilla oli joko käytössä, käyttöönottovaiheessa tai suunnitteilla CRM-järjestelmä.

Lisätietoja:

Microsoft Oy
Jaakko Karhumaa, Dynamics-liiketoiminnan johtaja, jaakko.karhumaa@microsoft.com, p. 040 444 2366

Lasten Päivän Säätiö
Mari Tuomikoski, yritysmyynnin osastopäällikkö, mari.tuomikoski@linnanmaki.fi, p. 050 371 6590

Codebakers
Toni Urpi, projektipäällikkö, toni.urpi@codebakers.fi, p. 050 360 4781

Microsoft
Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 74,3 miljardia US dollaria.


Comments (0)

Skip to main content