Tutkimus: Suomalaiset pk-yritykset hakevat IT:stä vauhtia selvitäkseen talouskriisin yli


Lehdistötiedote 15.2.2012

Lähes puolet suomalaisista pk-yrityksistä käyttää jo pilvipalveluita. Teknologian ja pilviratkaisujen uskotaan tuovan konkreettista apua ja jopa ratkaisevan menestyksen taloudellisesti vaikeina aikoina.

Microsoft tutki pk-yritysten kasvuodotuksia ja suhtautumista pilvipalveluihin teettämällä kyselytutkimuksen 21 Euroopan maassa*. 

Pk-yrittäjät: Pilvipalvelut lisäävät toiminnan joustavuutta

Suomalaisista pk-yrityksistä 44 % ilmoittaa käyttävänsä pilvipalveluita liiketoiminnassaan. Suomalaisista suuryrityksistä pilvipalveluja käyttää 64 % **. Yritykset kertovat saavansa niistä konkreettisia hyötyjä: 52 % sanoo liikeasioiden olevan joustavampaa, 39 % kertoo niiden säästävän kuluja ja 18 % sanoo, että ne ovat tehneet yrityksestä innovatiivisemman. Suomalaiset pk-yrittäjät arvioivat olevansa vahvoilla it-teknologian suhteen. Ainoastaan 15 % uskoo muiden Euroopan maiden pk-yritysten tietävän enemmän tietotekniikasta.

Valtaosa vastaajista katsoo tietotekniikalla olevan tärkeä rooli liiketoiminnassaan. Yli kaksi vastaajaa kolmesta (67 %) on sitä mieltä, että tietotekniikan rooli talouskriisistä selviämiseen on keskeinen. Yhtä moni (67 %) sanoo tietotekniikan jopa ratkaisevan sen, menestyykö heidän liiketoimintansa vai pelkästään selviytyy.

”Meidän yrityksellemme pilvipalvelut ovat tuottaneet konkreettisia hyötyjä toiminnan tehostumisena. Olemme ottaneet käyttöön Microsoft Office 365 -ohjelmistot palveluna Elisalta. Nyt asentajamme voivat työstää asiakirjat saman tien kuntoon suoraan työmaalla, eikä heidän tarvitse käydä toimistolla keikkojen lomassa”, espoolaisen Sähköpalvelu Stirkkinen Oy:n toimitusjohtaja Esko Stirkkinen kertoo.

Pilvi on mukautuva, mutta tietoturvasta on vielä turhia ennakkoluuloja

”Pk-yritykset voivat ottaa pilvipalveluna vikkelästi käyttöön uusimmat sovellukset ja siten nostaa järjestelmiensä kyvykkyydet suuryritysten tasolle ja parantaa kilpailuedellytyksiään. Vaadittavat alkuinvestoinnit ovat pienet, ja pilvipalvelut mukautuvat nopeasti ja joustavasti pk-yritysten muutoksiin ja kasvutarpeisiin”, tiivistää Microsoftin pk-yrityksistä vastaava johtaja Markku Pulkkinen pilvipalveluiden hyötyjä.

”Pilvipalvelujen avulla pienetkin yritykset pääsevät hyödyntämään suuryritysten käytössä olevia teknologioita. Pk-yrityksille joustavuus on tärkeää, ja uusien ratkaisujen ansiosta työtä on mahdollista tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Samat sovellukset ovat käytössä niin mobiililaitteelta kuin omalta työkoneeltakin. Office-ohjelmilla tehtyjä tiedostoja voi työstää suoraan matkapuhelimelta ja ne voi jakaa Sharepointin avulla”, Elisan IT-liiketoiminnasta vastaava johtaja Satu Kiiskinen toteaa. 

Tietoturvauhat kuitenkin huolestuttavat pk-yrittäjiä jonkin verran. 28 % pk-yrittäjistä arvioi, että pilvessä sijaitsevat tiedot eivät ole turvassa ja 82 % haluaa tietää missä heidän tietonsa sijaitsee. ”Ennakkoluulojen vahvuus yllättää, sillä itse asiassa pilvipalvelut mahdollistavat paremman tietoturvatason kuin mitä moni pk-yritys muuten voisi saavuttaa. Meillä riittää vielä tekemistä tämän asian kirkastamisessa, erityisesti pienissä yrityksissä”, sanoo Markku Pulkkinen.

AVAINLUKUJA: Pk-yritykset ja pilvi

 • EU:ssa on lähes 20,8 miljoonaa pk-yritystä. Näistä 19,1 miljoonaa, eli 92,1 % kaikista EU:n yrityksistä, ovat alle kymmenen hengen yrityksiä. (Euroopan komission vuosiraportti Euroopan pk-yrityksistä, 2010)
 • Pk-yritykset vastasivat yli kahdesta kolmasosasta (8,7 miljoonaa) kaikista yksityisen sektorin työllistymismahdollisuuksista EU:ssa
 • Suomessa on 262 548 yritystä, (pl. maa-, metsä- ja kalatalous). Niistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 245 099 (93,4 %), pienyrityksiä 14 514 (5,5 %), keskisuuria 2 321 (0,9 %) ja suuryrityksiä 614 (0,2 %). (Tilastokeskuksen laskelma vuoden 2010 lopussa)
 • Mobiiliratkaisuja käyttävät pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan 40 % enemmän verrattuna muihin viime vuonna. (AMI Partners: 2010–2011 Worldwide SMB Cloud Service Study)
 • Pk-yritysten investoinnit pilviratkaisuihin saavuttavat 100 miljardin USD:n rajan 2014 mennessä. (AMI Partners: 2010–2011 Worldwide SMB Cloud Service Study)
 • Suomessa uusista, viime vuosikymmenen puolivälistä yrityksiin syntyneistä työpaikoista kolme neljästä on syntynyt pk-yrityksiin. Pienet yritykset ovat lisänneet henkilöstöään 62 prosentilla, keskisuuret 41 prosentilla ja mikroyritykset 39 prosentilla. (http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/yrittajyyssuomessa/ )
 • Pilvilaskenta on pk-yritykselle jopa 40 kertaa kustannustehokkaampaa oman it-järjestelmän ylläpitämiseen verrattuna. (Microsoft: The Economics of Cloud Computing for the EU Public Sector)

 AVAINLUKUJA: Tutkimuksen päätulokset Suomessa (suluissa koko Euroopan tulos)

 • 31 % (24 %) pk-yrityksistä olettaa palkkaavansa uutta henkilöstöä
 • 18 % (18 %) otaksuu investoivansa uuteen teknologiaan tai infrastruktuuriin
 • 34 % (28 %) ennustaa liiketoimintansa menestyvän paremmin kuin 2010–11
 • 44 % (42 %) pk-yrityksistä käyttää pilvipalveluja liiketoiminnassaan
 • 15 % (34 %) arvioi muiden Euroopan maiden pk-yrittäjien tietävän enemmän tietotekniikasta
 • 67 % (64 %) on sitä mieltä, että tietotekniikan rooli talouskriisistä selviämiseen on keskeinen
 • Pilvipalveluita käyttävistä pk-yrityksistä 39 % (45 %) arvioi niiden käytön säästävän rahaa, 52 % (49 %) auttavan toimimaan joustavammin ja 27 % (39 %) lisäävän tuottavuutta.

* Tutkimus tehtiin loka-marraskuussa 2011 tutkimusyhtiö Vanson Bournen toimesta 21 Euroopan maassa: Itävalta, Sveitsi, Belgia, Tanska, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia, Tšekki, Kreikka, Unkari, Puola, Romania, Venäjä ja Ukraina. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 2100 alle 250 hengen yrityspäättäjää ja -yrittäjää, tasaisesti eri maissa ja kokoluokissa. Suomessa vastaajia oli 100.
**Avanade: Cloud computing -tutkimus, 2011 

Lisätietoja:
Camilla Lindfors, Microsoft Oy, viestintäjohtaja puh. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com
Markku Pulkkinen, Microsoft Oy, johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit, puh. 040 511 6239, markku.pulkkinen@microsoft.com
Satu Kiiskinen, Elisa Oyj, IT-liiketoiminnasta vastaava johtaja, puh. 050 506 3757, etunimi.sukunimi@elisa.fi

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 260 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Heinäkuussa 2011 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 69.94 miljardia US dollaria.

Comments (0)

Skip to main content