ฟรี Ebook เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 ภาคภาษาไทย


ฟรี ebook ภาษาไทยแนะนำ feaures เด่น ๆ ทีมีมากับ Windows Server 2012 R2 ( หนา 128 หน้า ,ประมาณ 10 MB ) ได้จาก https://aka.ms/hypervth จากนั้นให้กดตามวงกลมสีแตงตามรูปด้านล่าง

image

โดยเนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหัวข้อก็ประมาณนี้ครับ

ส่วนที่ 1 เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2

 • Server Virtualization ซึ่งก็จะกล่าวถึงความสามารถต่าง ๆ เช่น  การใช้งาน Hard Disk แบบเสมือนร่วมกัน (Shared Virtual Machine Disk) ,  การใช้งาน Live Migration ,  การใช้งาน Integration Services ,  การส่งออก (Export) หรือ (Live Cloning) รวมทั้ง  การใช้งาน Hyper-V Replica และ  การเปิดใช้งาน Virtual Machine อัตโนมัติ (Automatic Virtual Machine Activation)
 • Storage ซึ่งก็จะครอบคลุมเนื้อหาประมาณนี้   Online VHDX Resize ,  Storage Quality of Service (QoS) for Hyper-V และ  Storage Tiering & Write Back Cache
 • Networking  ก็จะครอบคลุมเนื้อหาประมาณนี้   Hyper-V Network Virtualization Concepts , IP Address Management (IPAM) ,Virtual Receive Side Scaling (vRSS)
 • Server Management & Automation ซึงก็จะกล่าวถึง  ภาพรวมของ Windows Power Shell 4.0 , Desired Staged Configuration และ Pipeline Variable
 • Web and Application Platformซึงก็จะกล่าวถึงความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น  Flexibility to build On-Premises and in the Cloud , Scalable and elastic Application and Web Platform และ Open Web Platform
 • Access & Information Protection ได้กล่าวถึง  Web Application Proxy ,  Active Directory Federation Services , Workplace Join และ  Work Folder
 • และในส่วน Virtual Desktop Infrastructure ไก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่อง  ฟีเจอร์ของ RDS ที่มีการปรับปรุงขึ้นใน Windows Server 2012 R2

สำหรับส่วนที่ 2 จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่าง ๆ ในการในการใช้งาน Windows Server 2012 R2 ( Step-by-Step )

ซึ่งรวมเนื้อหาดังนี้

 • การติดตั้ง และการตั้งค่าต่างๆ ภายหลังการติดตั้ง Windows Server 2012 R2
 • การติดตั้ง Hyper-V Role
 • การใช้งาน และการติดตั้ง Storage Space แบบไม่ใช้ Storage Tiering และแบบใช้  Storage Tiering

download หนังสือเล่มนี้ พร้อมดูวิธีการติดตั้งและใช้งาน Hyper-V อย่างเป็นขั้นตอนได้จาก https://aka.ms/hypervth ครับ

See Also:
* สำหรับรายชื่อการสอนวิชาอื่น ๆ  ที่เป็นภาษาไทยใน MVA สามารถดูได้จาก
http://fuju.org/?cat=61  นะครับ
Networking Fundamentals [บรรยายไทย] 
Security Fundamentals [บรรยายไทย]
Microsoft Azure Fundamentals: Websites [บรรยายไทย]

Comments (3)

 1. GuyS says:

  กดโหลดแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะ

 2. ake says:

  ต้องกดตัวที่เขาวงกลม ๆ ก่อนครับ แล้วค่อยมากดที่วงรี่ ๆ ด้านล่าง

 3. HOPSINLAND says:

  ขอบคุณมากๆๆเลยนะครับ เนื้อหาน่าอ่านมากเลยครับ

Skip to main content