ฟรี ebook เจาะลึกความสามารถใหม่ที่มากับ Windows Server 2012 R2


 

ท่านสามารถ Download หนังสือ “ เจาะลึก feature Windows Server 2012  R2 “ ( 128 หน้า )  ได้ฟรีจาก

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-hyper-v-thai 

นะครับ

image

Comments (0)

Skip to main content