Microsoft IT Camp: Azure Infrastructure ;13-Nov-2015

Microsoft IT Camp “Azure Infrastructure”   in Bangkok , Friday 13-Nov-2015 from 9:00 am to 5:00 pm. สำหรับ Technical workshop ครั้งนี้ผมอนุญาตเฉพาะท่านที่ได้ลงทะเบีบนผ่านระบบเท่านั้นนะครับ สำหรับรอบเดือนพฤจิกายนนี้ผมขอนำเสนอในหัวข้อ “Azure Infrastructure”  โดยรอบนีี้เน้นในเรื่องความสามารถใหม่สำหรับ Cloud Infrastructure ในเรื่องการเพิ่มความยืนหยุ่นในการจัดการ Datacenter ด้วยการทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีจาก Microsoft  , Software Open Source และ เทคโนโลยีที่น่าสนใจอื่น ๆ โดย คาดหวังไว้ว่าท่านที่มาร่วมกิจกรรมจะได้กลับไปพร้อมกับสิ่งเหลานี้ครับ 1. ได้ความความเข้าใจการหลักทำงานและการจัดการบริการใหม่ ๆ ในกลุ่ม Azure Premium Services พร้อมทั้งเข้าใจ Advanced performance configurations เพื่อใช้การจัดการบริหารระบบงาน2. ได้เพิ่มเติมความเข้าใจการเชื่อต่อ และการทำงานร่วมกันของระบบงานซึ่งต้องทำงานบน on-premises และ…

0

การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

ในบทเรียนเรื่อง  “  การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น ” นี้ (ซึ่งเป็นบทเรียนที่ 9 ใน series  ของ MVA ภาคภาษาไทย)  ได้นำเสนอโดยคุณพงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่านที่เริ่มต้นศึกษา หรือกำลังหาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก Microsoft Azure Virtual Machines  เพื่อการขยายหรือต่อยอดจากระบบที่ใช้งานในปัจจุุบัน ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา ( video การสอน และ powerpoint )ได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-azure-virtual-machines-thai Instructor| Phongphumphan Tia-Anukul | พงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล | Computer Technical Specialist, Consultant and Special instructor บทเรียนนี้อธิบายถึงภาพรวมของ Microsoft Azure…

0

Security Fundamentals [บรรยายไทย]

ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานด้าน Computer Security เป็นพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในอุตสาหกรรมด้าน IT ( IT Industry ) ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา, video การสอน และ powerpoint ได้ที่ http://microsoftvirtualacademy.com/training-courses/security-fundamentals สำหรับวิชา Security Fundamentals  นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริมความรู้ หรือ ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Security รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-367  ในหลักสูตร MVA เรื่อง Securiy Fundamentals นี้ได้แนะนำเรื่่องความเข้าใจพื้นฐานด้าน security layers , operating system security , network security รวมถึง security software โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-367  เนื้อหาของการสอนวิชานี้ก็จะล้อตาม Course 40367A:…

0

Networking Fundamentals [บรรยายไทย]

การเรียน การสอนแบบ Online สำหรับวิชา Networking Fundamentals  หรือ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริม/ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Network ที่จำเป็นอย่างมากในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน IT รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-366 ในหลักสูตร MVA เรื่อง Networking Fundamentals นี้ ได้แนะนำองค์ประกอบและการทำงานของระบบ Network ที่มีใช้งานกันในปัจจุบัน รวมถึงเราจะสร้างระบบ Network ที่มีความปลอดภัยได้อย่างไร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-366  สำหรับ MTA certification ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา  video การสอน และ powerpoint ที่ใช้สำหรับการสอบได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/networking-fundamentals Q&A: [Q1] เราสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิก ซับ (Subtitle, Caption ) ได้อย่างไร[A1] ท่านสามารถเปลี่ยน Subtitle…

0

ฟรี Ebook เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 ภาคภาษาไทย

ฟรี ebook ภาษาไทยแนะนำ feaures เด่น ๆ ทีมีมากับ Windows Server 2012 R2 ( หนา 128 หน้า ,ประมาณ 10 MB ) ได้จาก https://aka.ms/hypervth จากนั้นให้กดตามวงกลมสีแตงตามรูปด้านล่าง โดยเนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหัวข้อก็ประมาณนี้ครับ ส่วนที่ 1 เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 Server Virtualization ซึ่งก็จะกล่าวถึงความสามารถต่าง ๆ เช่น  การใช้งาน Hard Disk แบบเสมือนร่วมกัน (Shared Virtual Machine Disk) ,  การใช้งาน Live Migration ,  การใช้งาน Integration Services , …

3

องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนที่ 7 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง  “ องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น .” นำเสนอโดยคุณวุฒิ Instructor |นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (Pongwud Praipaisankij) , MCT, MVP ในบทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงความหมายของ Active Directory และความสามารถของ Active Directory อีกทั้งข้อควรพิจารณาต่างๆในการติดตั้ง Active Directory พร้อมตัวบริหารจัดการ Active Directory อย่าง Domain Controller และการสร้างความมั่นใจหลังจากการติดตั้ง Domain Controller อีกทั้งความสามารถของ Role หลักต่างๆทีมีอยู่ใน Active Directory ว่ามีหน้าที่อย่างไร ซึ่งเหมาะกับผู้ที่เริ่มศึกษาระบบ Active Directory และผู้ที่จะนำระบบ Active Directory ไปต่อยอดในการทำงานต่อไป

0

เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น

บทเรียนที่ 6 สำหรับ MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง “ เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น“ นำเสนอโดยอาจารย์ตุล ครับ Instructor |ธัญพล ษณะนาคินทร์ (Thanyapon Sananakin) , MVP , MCT บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการใช้งาน และเริ่มต้นการพัฒนาคำสั่งด้วย Windows PowerShell โดยเนื้อหาได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ตั้งแต่การทำความรู้จักกับ Windows PowerShell ในเวอร์ชันต่างๆ, รูปแบบของ cmdlets, การใช้งานระบบความช่วยเหลือ (Help), การจัดรูปแบบการแสดงผล, การใช้งานตัวแปร, การทำงานกับแฟ้มข้อมูล CSV, การใช้ Pipelining ตลอดจนการทำงานแบบ Automation บทเรียนนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1.จะได้แนะนำประโยชน์และการใช้งาน Windows PowerShell และเครื่องมือต่างๆ เช่น PowerShell ISE, เวอร์ชันของ Windows…

0

แนะนำการใช้งาน Windows Intune เบื้องต้น

บทเรียนที่ 5 เรื่อง Windows Intune  (หรือชื่อใหม่ Microsoft Intune ) Instructor | กำธน สุทธิรักษ์ศิริ (Kumton Suttiraksiri) , MCT ในบทเรียนได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Windows Intune ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการบริหาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเนื้อหาที่นำเสนอได้ครอบคลุมเนื้อหาในหลายแง่มุม เพื่อจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจจากในระดับพื้นฐาน การสมัครใช้งาน และการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นขั้นตอน ไปถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึง รวมถึงการ Enrollment อุปกรณ์ต่าง ๆ

0

การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013

บทเรียนที่ 4 ในภาคภาษาไทยบน MVA  บทนี้เป็นเรื่อง การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013 ารบริหารจัดการและการนำ  Windows Client ไปใช้งานด้วยMicrosoft Deployment Toolkit 20 Instructor | วัณณุวรรธน์ พรนวม (WANNUWAT PORNNUAM) , MVP: Windows Expert-IT Pro ,MCT ,MCSE: Desktop Infrastructure ในบทเรียนนี้ได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่อง computer ของเราที่เป็น Windows Client พร้อมทั้งแนวทางและตัวอย่างการ Deploy  โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Microsoft Deployment Toolkit 2013 หรือที่นิยมเรียกว่า MDT 2013 พร้อมกันนี้ในบทเรียนยังได้ แนะนำลำดับขั้นการติดตั้งและการทำงาน ของ MDT 2013…

0

Windows Server 2012 R2 Virtualization (ภาษาไทย)

บทเรียนที่ 3 ที่เป็นภาษาไทยที่นำเสนอผ่าน MVA เรื่อง “เรียนรู้ความสามารถด้าน Virtualization ของ Microsoft Windows Server 2012 R2”  ครับ Instructor | วิสิทธิ์ ทองภู่ (Wisit Thongphoo) , Senior IT Consultant, MCT, MVP, IT Columnist บทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจที่มาพร้อมกับ Windows Server 2012 R2 Virtualization (Hyper-V) เช่น Virtual Machine Generation 2, Online VHDX Resize, และอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงในฟีเจอร์ที่มีอยู่ให้มีความสามารถมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดการ datacenter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มี Free Ebook  “ เจาะลึก…

0