Microsoft ♥ Linux


Du har kanskje sett bildet under som  har vært i omløp i et par år og som Microsofts CEO Satya Nadella viste i presentasjoner og briefings. Hvilken fantastisk endring for Microsoft! Pressen fanget opp dette med et antal artikler om vår nye approach til Linux og open source. Og de har helt rett!

 

 

Du spør kanskje "Hvorfor arbeider Microsoft med Linux og open source i det hele tatt?", "Hva er Microsofts plan fremover?" eller "Hva betyr ‘Microsoft ♥ Linux’ for meg som kunde?"

I bunn og grunn er "Microsoft ♥ Linux" drevet av hva vi hørte fra dere som kunder. Dere kjører workloads på Windows. Dere kjører workloads på Linux. Dere kjører disse workloadsene på deres on-premise datasenter, på hostede datasenter og i public clouds. Dere vil bare at alt skal fungere, og fungere sammen uansett operativsystem. Vi hører hva dere sier og forstår at deres verden er heterogen. Bottom line er det en forretningsmulighet for Microsoft å tilby heterogen støtte - for både Windows og Linux workloads - on-premises og i public cloud. Microsoft kan tilby dere reell verdi i en heterogen cloud.

 

Det kommer kanskje som en overraskelse, men Microsoft har jobbet med Linux i flere år. System Center Operations Manager har tilbudt Linux og UNIX overvåking siden 2009. Drivere for å kjøre Linux guests på Hyper-V ble tilgjengelige i 2010, og vi har også drivere for å kjøre FreeBSD guests på Hyper-V. Microsoft Azure hadde Linux VM's fra "day 1" av Azure IaaS generelle tilgjengelighet i 2013.

 

Vi har bygget en signifikant kundebase som bruker Linux sammen med Microsoftprodukter. Flere hundre tusen Linux og UNIX servere i produksjon idag håndteres med System Center, hvor de største kundene håndterer nesten 10 000 Linux servere. Kunder som Ancestry.com, Equifax, Storbritannias regerings sine FCO Services og Europcar har Microsoft clouds on-premise som kjører Hyper-V og System Center med mange VM's som kjører Linux. Mer enn 25% av VM'ene i Azure IaaS kjører Linux. Azure tilbyr HDInsight (Hadoop) tjenesten på Linux i tillegg til Windows. Og hvis du ser bredere tilbyr Microsoft nøkkeltjenester for produktivitet som Office365, Skype og RDP klienter på Linux- og BSD-baserte operativsystemer som iOS, Android og Mac OS X.

 

Hva betyr alt dette? Å arbeide med Linux er ikke nytt hos Microsoft. Faktisk er Linux allerede et betydelig engasjement for Microsoft som nå får en høyere public profile og mer oppmerksomhet. Å levere på dette engasjementet er en kritisk del av det vi tilbyr våre kunder.

 

Linux i ditt datasenter

Microsoft gjør store investeringer i de grunnleggende cloud teknologiene som vil bli beskrevet mer i detalj i kommende bloggposter i denne serien: Compute, Networking og Storage. Disse investeringene baseres på vår erfaring med den hyper-skalerte Azure public cloud. De er også uavhengige av gjeste-operativsystem så de fungerer for både Windows og Linux. Flotte funksjoner som storage quality-of-service, network virtualization og superrask live migrasjon mha RDMA virker for Linux akkurat på samme måte som for Windows. I produktutviklingsteamene, når man designer nye cloud foundation-funksjoner, spør vi "Hvordan fungerer dette for Windows?", og vi spør "Hvordan fungerer dette for Linux?". Resultatet er at Microsofts tilbud for on-premise datasenter er heterogent og kan kjøre Windows og Linux gjester på en enhetlig måte.

Selvfølgelig trenger en del funksjoner et tett samarbeid med gjeste-operativsystemet. For disse skriver Microsofts utviklere Linux device driver kode for Hyper-V og deltar i Linux communityet for å få koden inn i Linuxkjernen på kernel.org. Siden engasjerer vi distroleverandører som Red Hat, Canonical, Oracle og SUSE og får de til å støtte full Hyper-V support for disse distroene som du sannsynligvis allerede kjører. Som et resultat kjører Linux supert på Hyper-V!

 

Vi investerer også i managementlaget. Første versjonen av Powershell Desired State Configuration (DSC) for Linux er nå tilgjengelig. Med DSC for Linux kan du få konsistent konfigurasjonshåndtering på tvers av Windows og Linux. På Linux kan du installere pakker, konfigurere filer, skape brukere og grupper, og sette opp enheter. DSC for Linux er også et open source-prosjekt tilgjengeligt på GitHub.

 

Vår enterprise management funksjonalitet i System Center Operations Manager, Configuration Manager, Virtual Machine Manager og Data Protection Manager håndterer Linux rett ved siden av Windows så du kun har én management infrastruktur for ditt heterogene datasenter. Vi har tatt System Center management videre fra kun Linux som operativsystem og inn i open source middleware som Tomcat, JBoss, Apache Web Server og MySQL. Vi har også utvidet våre hybride tjenester til å inkludere Linux - f eks Azure Site Recovery mellom on-premise/hostede datasenter og Azure.

 

Linux i Microsoft Azure

Akkurat som for on-premises datasenter gjører Microsoft enorme investeringer i Azure public cloud. Igjen, målet vårt er at alt i Azure fungerer for Linux VM's akkurat som det fungerer for Windows VM's. Funksjoner som "G" serien av VM størrelser, Premium Storage og Azure Backup for VM's er tilgjengelige for både Windows og Linux, sammen med en rekke extensions for custom scripting, gjenoppretting av access og OS patching. Noen funksjoner som integrasjon med Docker, Chef og andre open source prosjekter er tilgjengelige for deg på Linux før de kommer til Windows.

Azure tilbyr en rekke enterprise-klare Linux distribusjoner i Azure: Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, openSUSE, Ubuntu Linux, Oracle Linux, Core OS i tillegg til community distros som CentOS. Du kan selvfølgelig også laste opp din egen custom Linux image, eller velge fra over 2000 andre på http://vmdepot.com.

 

Hvis du bruker Azuretjenester har du tilgang til disse fra Windows, Linux eller Mac OS X maskiner. Til å begynne med har du sikkert brukt Azure-portalen, som er en HTML5 web applikasjon og fungerer i browsers som kjører på Linux og Mac OS X, akkurat som browsers på Windows. Etter hvert vil du kanskje integrere Azure i dine operasjonelle prosesser. På Windows er Powershell det primære skripting- og automasjonsverktøyet. For Linux og Mac OS X (og Windows) tilbyr Azure et Node.js-basert pakke med kommandoer for å skripte og automatisere hele livssyklusen av Azure tjenester.

 

I Azure har vi nå Linux-baserte PaaS tjenester i tillegg til tjenestene baserte på Windows. HDInsight (Hadoop) tjenesten var den første som ble tilgjengelig på Linux, og forettningsmessig er det logisk at andre tjenester som bruker "born on Linux" open source prosjekter rett å slett bare kjører direkte på Linux i stedet for å portes til Windows. Interne verktøy for overvåking, diagnostisering, patching og for å møte compliance-krav har blitt utvidet for å inkludere disse Linux-baserte tjenestene.

 

Sammendrag

Microsoft jobber mye med Linux - både for on-premise datasenter og leverandører samt for Azure public cloud. Vi vet at dere kjører workloads på både Windows og Linux og har gjort håndtering av Linux workloads til en grunnleggende del av vårt produkttilbud så at det er vel integrert og bare fungerer.

Gå til www.microsoft.com/open for å lære deg mer om investeringene vi gjør, og husk - “Microsoft ♥ Linux”!

Comments (0)

Skip to main content