Fakta om tale i skyen per dags dato


Microsoft er i full gang med å tilby telefonitjenester i Skype for Business Online. Det er fire viktige begreper man må være klar over i dette tilfellet som er:

 • Cloud PBX
 • On-premises PSTN Connectivity
 • PSTN Conferencing
 • PSTN Calling

Cloud PBX

 • Er selve telefonitjenstene i skyen
 • Med denne lisens dukker selve talltastaturet opp i Skype for Business klienten
 • Har features som
 • Inkommende anrop
 • Samtidig ring og viderekobling av samtaler
 • Talepostkasse
 • Ruting basert på kalender
 • Gir rett til å bruke tale fra eget datarom i hybrid oppsett gjennom On-Premises PSTN connectivity

On-Premises PSTN Connectivity

 • Cloud PBX lisensen gir rett til å kjøre tale i eget datarom
 • Brukerne ligger i skyen
 • Tale konsumeres gjennom sip trunk satt opp i eget datarom fra en lokal tilbyder
 • Du har to muligheter
 • Vanlig Skype for Business eller Lync Server 2013 oppsatt med hybrid
  • DNS peker til ditt datarom så oppetid lokalt er viktig
  • Brukeren kan ligge i skyen og bruke kun tale gjennom løsningen i datarommet
 • Cloud Connector Edition
  • 2 stk forhåndsinstallerte VM'er som man kan laste fra Microsoft sine sider
  • En Edge og en Intern server som har noen få tjenster, konferanse og bruker registrar er tatt bort
  • Er en egen AD forest og ingen brukere ligger her, kun ruting av tale og en CMS database
  • DNS peker til Skype for Business Online så oppetid i eget datarom er kun viktig for telefoni
  • Blir lansert de nærmeste måneden

PSTN Conferencing

 • Egen lisens som gjør det mulig knytte telefonnummer til brukerne slik at de kan invitere til møter man kan ringe til
 • Er nødvendig om man har brukere i skya når man benytter seg av On-Premises connectivity
 • 15 land tilgjengelig i dag hvor Norge og de Nordiske landene er tilgjengelig
 • Gratis tellerskritt per dags dato, innenfor rimelighetens grenser

PSTN Calling

 • Krever Cloud PBX som grunnlisens, og så må man kjøpe Calling minutes i tillegg
 • Lansert i USA hvor wave 1 med noen europeiske land er på vei
  • Norge er ikke en del av wave 1
  • 3000 minutter per tenant kan kjøpes og blir fornyet hver måned
 • Underforbruk blir ikke overført til ny måned
 • Man kan ha to pakker som gir 6000 minutter hver måned
 • Utenlands samtaler reduserer 3000 minutter til 600 minutter, så det er ratio der man må ta hensyn til
 • Per dags dato betaler man får både innkommende og utgående anrop
 • Man kan ringe til 203 forskjellige land når man har tjenesten

Lisensiering

 • Alle tjenestene er tilgjengelig i Enterprise E5 suiten
  • Man må kjøpe Calling minutes i tillegg
 • Man kan kjøpe Add-on lisenser til Enterprise E1 og E3
 • Cloud PBX add-on
  • Gir mulighet til On-Premises Connectivity
  • PSTN Calling er som vanlig et tillegg til Cloud PBX
 • PSTN Conferencing Add-On
  • Krever ikke Cloud PBX lisens

Lær mer fra sesjonen Voice in the Cloud fra Nordic Infrastructure Conference hvor jeg forklarer dette i mer detalj

 [View:https://www.youtube.com/watch?v=jdOE6duAdRY:0:0] 

Ressurser:

 • Skype for Business Online licensing overview
 • Dial-in conferencing frequently asked questions (FAQ)
 • Dial-in numbers available for dial-in conferencing
 • Assign or unassign a PSTN conferencing license to a user
 • Skype for Business PSTN Calling
 • Skype for Business Online PSTN services use terms
Comments (0)

Skip to main content