Hva er OMS og hvilke løsninger er inkludert?


image

 

Operations Management Suite (OMS) gir ditt eget datasenter nye muligheter gjennom utvidelser mot nettskyen gjennom Microsoft Azure. Av spesiell interesse kan vi nevne logganalyse for dyp, prediktiv og interaktiv overvåkning av Windows og Linux servere på tvers av fysiske og virtuelle maskiner. I tillegg er det automatisering, sikkerhetskopiering av maksiner og last mot kryptert og sikker lagring i nettsky samt katastrofeberedskapsløsninger for «mellom-datasenter» eller «datasenter-nettsky» scenarioer.

Fredag 11. september holdt Produktansvarlig i Norge, Stig Rakke, et webinar om OMS. I dette webinaret gikk vi gjennom hovedpunktene i OMS og de løsningene i dag er inkludert, og vi har nå gjort det tilgjengelig for dere online.

 

image

 

For mer informasjon om OMS, kan du lese mer her.

Comments (0)

Skip to main content