Sesjoner fra NIC 2015 – Marius


Her er mine sesjoner som ble gjennomgått på NIC konferansen

Leveranse av RemoteApp fra Azure 

Tar en gjennomgang av RemoteApp funksjonen fra Azure, både litt praktisk i forhold til vanlig RDS server oppsett, samt litt hvordan de ulike deployment typene som cloud based deployment og hybrid basert deployment.

Leveranse av virtuell 3d grafikk

I denne sesjonen går jeg igjennom flere muligheter for å kunne levere sentral 3d akselleret grafikk fra Vmware, Citrix og Microsoft. Både med litt dypdykk i støtte av de forskjellige protocollene og de forskjellige grafiske APIene.

Håper at vi sees på NIC neste år!

--
Marius


Comments (0)

Skip to main content