Sammen kan vi løfte Norge til neste nivå! – Norge er mer enn et oljerikt land.


Hva er «fremtidens olje»?

Erna sier kunnskap. Jens sa IKT. Hvem har rett?

I en artikkel på Digi.no i begynnelsen av året har Arild Haraldsen skrevet om hvor Norges fremtid ligger.

Statsminister Erna Solberg sa i sin nyttårstale at kunnskap er fremtidens olje for Norge» , det vil si drivkraften i norsk økonomi fremover. Den forrige regjeringen sa at IKT skulle ha denne rollen. Hvem har rett? ( A.Haraldsen , digi.no 2014)

IKT-næringen kan aldri bli noen stor næring her i landet; tiden og muligheten for å skape et nytt Ericsson eller Nokia er forbi.

Men det er mulighet for å la Norge bli ledende på smart, innovativ og kreativ utnyttelse av IKT-teknologi.

Hvorfor er kunnskap, forskning og utvikling så viktig for utbredelse og anvendelse av IKT?

Ifølge EU-undersøkelser bidrar IKT-næringen med bare 5 prosent av brutto nasjonalprodukt, målt i omsetning. Bidraget til produktivitetsvekst er derimot 25 prosent, og til vekst i verdiskapning 40 prosent. Sagt på en annen måte: Poenget er ikke hvor mange smartmobiler og andre datamaskiner som vi kjøper, men hvor flinke bedrifter og medarbeidere er til å utnytte teknologien innovativt.

Det avgjørende er ikke «know-how»(hvordan en skal bruke en maskin), men «know-why» (hva en kan bruke en maskin til), ifølge Arild Haraldsen.

 


 

Vi i Microsoft ønsker å dele:  Microsoft Viirtual Academy-et online læringsverktøy som skoleelever, akademikere og IT Profesjonelle kan få utbytte av.  

Microsoft Virtual Academy (MVA) tilbyr gratis IT training innenfor Microsoftløsninger og andre  programmer som har blitt bygd opp av våre løsningseksperter.  MVA tilbyr et bredt utvalg av kurs på forskjellige nivåer, og om du er en nybegynner eller en hard core IT Pro , finner du nok noe som kan interessere deg.

En inspirasjon bak Microsoft Virtual Academy er Bill Gates som fikk sin interesse for programmering av GE system i BASIC,  i en alder av 13 år. Bill Gates ble fritatt fra matematikk timer for å følge denne interessen. Han skrev sitt første dataprogram på denne maskinen : en implementering av tic - tac - toe som tillot brukere å spille spill mot datamaskinen. And the rest is history...

Vi utfordrer alle IT Profesjonelle både menn og kvinner, foreldre sammen med sine barn og elever til å gå inn på www.mva.ms og prøve å sette sammen deres egne læringsplan.

 

 For IT Profesjonelle  har vi kategorisert disse hot topics med linker til respektive temaer samt ebooks.

Microsoft Virtual Academy kursliste

Kategori

Ebook

Corporate Apps Anywhere, Anytime with Microsoft Azure RemoteApp

Microsoft Azure

Ebook to this theme

 

Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start

Microsoft Azure

Ebook to this theme

 

Microsoft Azure: Site-to-Site VPN

Microsoft Azure

Ebook to this theme

 

Expanding Office 365 with Enterprise Mobility Suite

Office 365

Ebook to this theme

 

Office 365 ProPlus Deployment for IT Pros

Office 365

Ebook to this theme

 

App Performance Monitoring with System Center 2012 R2

System Center

Ebook to this theme

 

Enterprise Mobility Immersion V3.1

System Center

Ebook to this theme

 

System Center 2012 R2 Configuration Manager & Windows Intune

System Center

Ebook to this theme

 

Transform the Datacenter Immersion V3

System Center

Ebook to this theme

 

What's New in System Center 2012 R2 Jump Start

System Center

Ebook to this theme

 

Virtualizing Your Data Center with Hyper-V and System Center

System Center

Ebook to this theme

 

VMware to Hyper-V Migration

System Center

Ebook to this theme

 

Defense in Depth: Windows 8.1 Security

Windows

Ebook to this theme

 

Migrating from Windows XP to Windows 8.1

Windows

Ebook to this theme

 

What’s New in Windows 8.1 Security

Windows

Ebook to this theme

 

What’s New in Windows® 8.1 for IT Professionals

Windows

Ebook to this theme

 

What's New in Windows 8.1 Update

Windows

Ebook to this theme

 

Windows 8.1 Deployment Jump Start

Windows

Ebook to this theme

 

Windows Performance Jump Start

Windows

Ebook to this theme

 

Windows Phone 8.1 Enterprise Mobility Management

Windows

Ebook to this theme

 

MDOP User Experience Virtualization Deep Dive

Windows Server

Ebook to this theme

 

Microsoft Desktop Virtualization

Windows Server

Ebook to this theme

 

Licensing Windows Server 2012 R2

Windows Server

Ebook to this theme

 

Security Fundamentals

Windows Server

Ebook to this theme

 

What's New in Windows Server 2012 R2 Jump Start

Windows Server

Ebook to this theme

 


Tips: Gratis Windows 8.1 opplæring for MCSA sertifisering.

 

 

Vi håper at dette kan bidra til å løfte Norge til neste nivået. Sammen gjør vi at Norge blir mer enn et oljerikt land.

Comments (0)

Skip to main content