Den siste TechEd billetten – knips en #IgniteSelfie på Facebook


Microsoft TechEd makes way for Microsoft Ignite!

Vi har en siste inngangsbillett/pass til TechEd Europe 2014. Knips en #selfie med et slagord du assosierer Microsoft Ignite med. Vi trekker ut en vinner torsdag 23.oktober 2014 kl 16:00.

Skriv ditt slagord under kommentarfeltet på denne Facebook post, slik at vi kan se din #IgniteSelfie bidrag.

 

Lykke til 🙂

Ignite Selfie - Konkurransebetingelser 

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over [18 år] for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet. Deltakere er pliktig til å informere sin arbeidsgiver (statlig/privat sektor) om premien hvis dette kan påvirke arbeidsgiveren som enhet på noen måte. Anti-bribery og anti-corruption regler må opprettholdes av begge parter.


2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

 

Deltakelse
3. Konkurransen starter den 22.oktober.2014 kl 15 og varer tom den 23.oktober.2014 kl 16. Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.


4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver deltaker kan delta med 1 konkurransebidrag

6. For å være berettiget til å vinne premien, må deltakerne sende en selfie med et slagord som deltakeren assosierer Microsoft Ignite med. Deltakeren skriver sitt navn under kommentarfeltet på TechNet Norge Facebook side for å synliggjøre selfien. Da blir man kvalifisert til trekningen om premien.

7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.
8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.


Hvordan vinne


9. En vinner vil bli funnet ved trekning fra listen over deltakerne som har kvalifisert seg til konkurransen gitt at de har utført kravet for kvalifiseringen.

Premien
10. Premien vil bestå av 1stk TechEd Europe 2014 billett, til en verdi av 1995 Euro for Standard full Conference tilsvarende 16,853 NOK. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme. Reise, mat, opphold eller noe som helst kostnad premien medfører, må dekkes av vinneren selv. Microsoft dekker kun selve TechEd billetten for en Standard Conference.

11. Microsoft vil per epost og telefon kontakte vinneren  innen to uker etter at vinneren er funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger

13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke  personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte vinnerne.  Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.


Generelt
16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er  [Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker]  [att. Justine Javelosa/DX NO AMM IT PRO]. 
19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.


Comments (0)

Skip to main content