3 North Face messenger bags hver uke ! #MicrosoftAzure på Microsoft Virtual Academy


Vi gir bort 3 North Face messenger bags hver uke!

Ta hvilket som helst Microsoft Azure kurs på Microsoft Virtual Academy i dag til 20.november for å være med i trekningen.

Tre vinnerne kåres allerede neste uke, 23. oktober, torsdag.

 

North Face messenger bags - Konkurransebetingelser 

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over [18 år] for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet. Deltakere er pliktig til å informere sin arbeidsgiver (statlig/privat sektor) om premien hvis dette kan påvirke arbeidsgiveren som enhet på noen måte. Anti-bribery og anti-corruption regler må opprettholdes av begge parter.


2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

 

Deltakelse
3. Konkurransen starter den 16.oktober.2014 og varer tom den 20.november.2014. Tre vinnere, en North Face messenger bag hver kåres ukentlig fom 23.oktober. Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.


4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver deltaker kan delta med 1 konkurransebidrag

6. For å være berettiget til å vinne premien, må deltakerne fullføre et kurs innenfor Microsoft Azure på Microsoft Virtual Academy. Det er ikke definert spesifikke kurs så lenge det faller under Microsoft Azure kursliste, http://bit.ly/MicrosoftAzure_MVA. Da blir man kvalifisert til trekningen.

7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.
8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.


Hvordan vinne


9. Tre vinnere vil bli funnet ved trekning fra listen over deltakerne som har kvalifisert seg til konkurransen gitt at de har utført kravet for kvalifiseringen. Vi trekker tre vinnere, en North Face messenger bag hver fom 23.oktober. Deretter 30.okt, 6.nov, 13.nov og 20.nov.

Premien
10. Premien vil bestå av 1stk North Face messenger bag, kun 1stk til en vinner som blir trukket, til en verdi av ca 400 NOK. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme. Andre kostnader som kan være knyttet til premien må vinneren dekke selv.

11. Microsoft vil per epost og telefon kontakte vinneren  innen to uker etter at vinneren er funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger

13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke  personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte vinnerne.  Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.


Generelt
16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er  [Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker]  [att. Justine Javelosa/DX NO AMM IT PRO]. 
19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.

 

 

Comments (0)

Skip to main content