Høstferieukene 40 og 41 – vinn en Surface 2.


Tromsø våknet til vinter forrige mandag og fikk levert snø på døren. Men først er det høstferie!

Om du sitter hjemme en av disse dagene i høstferien, ta kurs på Microsoft Virtual Academy og vær med i trekningen til en Surface 2.

- Hva skjer?

Se en video + en valgfri aktivitet ( 1 video, pdf, presentasjon eller test) i enten MIGRATING VMs FROM AMAZON AWS TO MICROSOFT AZURE eller EXPANDING OFFICE 365 WITH ENTERPRISE MOBILITY.

Når du har gjort dette er du med i trekningen av en Surface 2.

Husk å "logge på" når du begynner aktiviteten slik at du blir registrert som bruker.

- Varigheten?

Konkurransen starter i uke 40, mandag 29.september og varer til slutten av uke 41, søndag 12.oktober.

- Hvordan velger vi en vinner?

Vi trekker en vinner som har kvalifisert seg til trekningen.

VI ØNSKER DEG OG DINE EN GOD HØSTFERIE!!!

 

For spørsmål, ta kontakt med a-jujave@microsoft.com

Surface 2 Konkurransebetingelser 

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over [18 år] for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet. Deltakere er pliktig til å informere sin arbeidsgiver (statlig/privat sektor) om premien hvis dette er en informasjon som kan påvirke arbeidsgiverensom enhet på noen måte. Anti-bribery og anti-corruption regler må opprettholdes av begge parter.


2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

 

Deltakelse
3. Konkurransen starter den 29.september.2014 og varer tom den 12.oktober.2014 .Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.
4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver deltaker kan delta med 1 konkurransebidrag

6. For å være berettiget til å vinne premien, må deltakerne se en video + en valgfri aktivitet ( 1 video, pdf, presentasjon eller test) i enten MIGRATING VMs FROM AMAZON AWS TO MICROSOFT AZURE eller EXPANDING OFFICE 365 WITH ENTERPRISE MOBILITY. Da blir man kvalifisert til trekningen om premien.

7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.
8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne


9. En vinner vil bli funnet ved trekning fra listen over deltakerne som har kvalifisert seg til konkurransen gitt at de har utført kravet for kvalifiseringen.

Premien
10. Premien vil bestå av 1stk Surface 2, kun en Surface 2 til en vinner som blir trukket til en verdi av ca 3750 NOK. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme. Andre kostnader som kan være knyttet til premien må vinneren dekke selv.

11. Microsoft vil per epost og telefon kontakte vinneren  innen to uker etter at vinneren er funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger

13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke  personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte vinnerne.  Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt
16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er  [Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker]  [att. Justine Javelosa/DX NO AMM IT PRO]. 
19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.

Comments (0)

Skip to main content