Konkurranse: 1+1 =TechEd billett gjennom Microsoft Virtual Academy


Ny dag, nye muligheter! Vi fikk en ekstra TechEd billett vi kan gi bort! Enklere er det enn før!

Du trenger bare å se en 1 video pluss 1 (valgfri aktivitet mellom å se ferdig en PowerPoint, pdf, se enda en video eller ta en test ) fra 12 nye online kurs fra vår Microsoft Virtual Academy plattform som er listet opp under.

1+1 kvalifiserer deg til trekningen av en TechEd billett.

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.

a-jujave@microsoft.com 

 

TechEd Europe 2014 Konkurransebetingelser 

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over [18 år] for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet. Deltakere er pliktig til å informere sin arbeidsgiver (statlig/privat sektor) om premien, i tilfelle den kan påvirke arbeidsgiveren på noen måte.

2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

Deltakelse


3. Konkurransen starter den 15.september,2014 og slutter den 30.september,2014 .Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.

4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.

5. Hver deltaker kan delta med 1 konkurransebidrag

6. For å være berettiget til å vinne premien(e), må deltakerne se en 1 video pluss 1 (valgfri aktivitet mellom å se ferdig en PowerPoint, pdf, se enda en video eller ta en test ) fra 12 nye online kurs fra vår Microsoft Virtual Academy plattform. Kursene som gjelder er Migrating Legacy Windows Server to 2012 R2 and Microsoft Azure, Expanding Office 365 with Enterprise Mobility Suite, Vmware to Hyper-V Migartion, Migrating VMs from amazon AWS to Microsoft Azure, Corporate Apps Anywhere, Anytime with Microsoft Azure RemoteApp, Hybrid Cloud Workloads: Disaster Recovery and High Availability, Hybrid Cloud Workloads: storage and Backup, Microsoft Desktop Virtualization, Introduktion till IAAS och Azure, Security Fundamentals og Powershell Essentials.

7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.
8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne


9. En vinner vil bli funnet ved trekning fra listen over deltakerne som har kvalifisert seg til konkurransen gitt at de har utført kravet for kvalifiseringen.
 
Premien
10. Premien vil bestå av 1stk TechEd Europe 2014 billetter til en verdi av 1995 euro for Standard full Conference tilsvarende 16,853 NOK pr. billett. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme. Reise, mat, opphold eller noe som helst kostnad premien medfører, må dekkes av vinneren selv. Microsoft dekker kun selve TechEd billetten for en Standard Conference.

11. Microsoft vil per epost og telefon kontakte begge vinnerne  innen to uker etter at vinnerne er funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.
 

Personopplysninger

13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke  personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte vinnerne.  Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt
16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er  [Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker]  [att. Justine Javelosa/DX NO AMM IT PRO].
19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.

Comments (0)

Skip to main content